Hundre år sidan kronprinsen hoppa i Holmenkollen

27.02.2022

27. februar 1922 er ein dag som er verdt å merke seg i den norske skihistoria. Da hoppa kronprins Olav for første gong i Holmenkollen.

Hoppet skjedde før kronprinsen var fylt 19 år. Lengda var 33 meter. Jacob Tullin Thams vann Holmenkollrennet det året, og sette bakkerekord med 46 meter.

Den norske kongefamilien har alltid hatt eit nært forhold til Holmenkollen. 12. mars 1906, altså den første vinteren etter at den ferske kongefamilien hadde etablert seg i Norge, var kong Haakon og dronning Maud på plass på kongetriubunen under Holmenkollrennet. Med unntak av krigsåra, har representantar for kongefamilien vore til stades i Holmenkollen kvart einaste år sidan 1906.

Kong Haakon overvar 42 Holmenkollrenn. Kong Olav fekk med seg heile 72. Som vi veit, er dagens konge minst like interessert i idrett som far og bestefar sin.