To brukollapsar på to år

02.11.2022

65 år har gått sidan Røvsbrua i Surnadal braut saman. Ein lastebilsjåfør frå Molde hamna i elva, men kom seg ut av bilen og klarte å svømme i land.

Ulykka på Røv skjedde berre to år etter at tre personar på tragisk vis mista livet, da den gamle Korsabrua nokre kilometer lenger nede i dalføret braut saman i september 1955.

Ulykka på Røv skjedde fredag 8. november 1957. Dagen etter omtala Tidens Krav den dramatiske hendinga slik:

I går kveld sviktet atter ei bru i Surnadal, men denne gangen gikk som ved et mirakel ikke menneskeliv tapt. Da sjåfør Johansen fra Molde i 20-tida var midt ute på Røv bru - hengebrua som tåler 4 tonns trykk og der akseltrykket er satt til 2,5 tonn - røk begge wirene på sørsida, og den svære bilen tørnet i elva der den ble liggende med hjulene i været. Heldigvis ble bilen hengende en liten stund på brukanten, slik at sjåføren rakk å få opp vinduet og og kom seg ut før bilen gikk til bunns. Johansen var alene i bilen.

Sjåfør Johansen, som kjørte for Impregnertbygg i Molde, var ikke oppmerksom på den pågående omlegging av Vindøla bru, som bevirker at all trafikk til Vindøla er dirigert over på nordsida av dalen. Da sjåføren, som for øvrig er godt kjent i Surnadal, kom til Vindøla, fant han således riksveien sperret på grunn av støypingsarbeid på nybrua. Han måtte derfor snu, og kjørte tilbake til Skei og fortsatte turen på nordsida. Da han var kommet til krysset Moen-Røv, oppdaget han en personbil, som hadde satt kursen mot Røv, og han fulgte uvilkårlig etter. Det var nå blitt nokså mørkt og Johansen var ikke oppmerksom på skiltet som minner om akseltrykket. Midt på brua, røk plutselig de to wirene på den ene sida med den følge at bilen stupte i elva, som på dette sted er nokså dyp. Da sjåføren var kommet velberget i lands, ble han oppmerksom på at det ennå blinket i lyktene. Hos Lars Røv fikk den gjennomvåte og frosne sjåføren byttet på seg tørre klær, og i godt humør kunne han prise seg overlykkelig over at det tross alt gikk bra. Han hadde ikke fått en eneste liten skramme etter den ufrivillige kolbøtte, og bilen lot heller ikke til å være mye skadd. Det blir nok en hard tørn for servicebilen som i dag skal begynne bergingsarbeidet. Bilen ligger på botnen av elva og er så vidt synlig.

Da brua røk, ble telefonkabelen som går like under slitt over og Sætra mistet kontakten med 50 abonnenter. På sentralen opplyste Toralf Fugelsøy i går kveld at man regnet med å få kabelen i orden igjen i løpet av dagen.

Røv bru henger nå like over vassmålet, og det er mest trolig at det må store reparasjoner til, kanskje må brua bygges helt om. Ordfører og lensmann var på åstedet i går kveld, og det ble tatt avhør av sjåføren. Bilen som nå står på botnen med lyktene på, er en Volvo lastebil av 1957-modell fullastet røv bru med elektrisk linjeutstyr.

Brukollapsen vart naturleg nok ei politisk sak i Surnadal. Kommunen reiste erstatningssak mot firmaet som eigde lastebilen. Til saman fekk kommunen og Telegrafverket ei samla forsikringsutbetaling på 65.000 kroner. Dette var i samsvar med dei krava som var framsett. Sjåføren vart ilagt ei bot på hundre kroner.

Kommunestyret kom til at det ikkje ville vere forsvarleg å reparare den gamle brua. Ein artikkel i Tidens Krav 17. januar 1958 fortel at politikarane allereie da var i gang med å planlegge ei ny bru. Kommunestyret innsåg at kommunen ikkje hadde økonomi til å ta byggekostnaden åleine, og sendte derfor søknad til fylkestinget om midlar til prosjektet.

Sommaren/hausten 1958 starta arbeidet med å støype pillarane til den nye brua på Røv. Samtidig pågjekk arbeidet med den nye Korsen bru for fullt. Den nye brua på Røv stod ferdig 8. november 1958, altså på dagen eitt år etter at lastebilen hamna i elva. Den nye Korsen bru vart opna nokre veker seinare.

Byggeleiar for dei to bruprosjekta var ingeniør Lars Kvendbø. I desember 1958 heldt kommunen kranselag for Kvendbø og arbeidsfolket hans på Surnadal hotell. Her vanka det mykje ros til dei som hadde utført arbeidet. Ingeniøren fekk overrekt pokal både frå Surnadal bondelag og Nedre Mo skulekrets. Også ordførar Petter Garte vart heidra for innsatsen med å få på plass dei to nye bruene.