Vart det fiska med dynamitt i Surna?

07.07.2022

Det var Adresseavisen som i ein artikkel sommaren 1962 meinte at noko slikt kunne ha gått for seg. Tidens Krav på si side slo i ein artikkel 4. juli fast at Adresseavisen sin påstand var eit fantasiprodukt. «Surnadalingene bruker ikke dynamitt på laksen», står det i overskrifta.

Bakgrunnen for historia er at det i Sandhølen vart oppfiska ein halv meter lang kjepp påsurra ein luntestump. Adresseavisen meinte lunta måtte ha vore festa til ei dynamittladning, og lanserte ut frå dette teorien om at nokon dreiv laks- og ørretfiske med dynamitt. Det skal også ha gått rykter om slikt rovfiske på denne tida.

Tidens Krav tok fatt i saka. Avisa gjekk grundig til verks, og hadde etter ein del undersøkingar kome fram til at «det hele må være et fantastiprodukt».

I artikkelen heiter det vidare:

På Surnadal lensmannskontor fikk vi se og fotografere «redskapet>, - der det var Innlevert, men saken var ikke anmeldt, slik som Adressa kunne melde. Lensmannens folk har undersøkt kjeppen og sammen med andre fagfolk kommet fram til at den har vært brukt til helt andre ting enn å rovfiske laks og ørret med. Etter deres mening er «redskapet» ganske sikkert en praktisk detalj som brukes ved stein- og fjellsprengning under vann. Dersom salva ikke går av, tas ladninga opp igjen ved hjelp av kjeppen. Når en vet at det pågår, og har pågått, store arbeider med elveforbygging og brubygging, langs Surna, synes denne forklaringa svært rimelig». Kanskje en bagatellmessig sak å skrive om, men vi mener det ikke skal være for lettvint å sverte surnadalingene som rovfiskere med dynamitt. En annen ting er at ingen av de vi har snakket med her i Surna dal har hørt noe rykte ---

Det var konkurranse mellom avisene før i tida også. Og nyheitstørke midt på sommaren var det vel da som no. At Tidens Krav sitt eigentlege motiv for å ta opp saka var å reinvaske surnadalingane, har eg inga tru på. Slik omsorg for folk «på distriktet» fanst ikkje. Hensikta var nok å gi eit stikk til storebror i Trondheim.

Samt å skaffe seg ei agurksak til å fylle spaltene med.