Aura Avis-redaktøren provosert av surnadalingane i 1962: «Det kunne kanskje ha vært på sin plass med litt mer beskjedenhet»

16.06.2022

Surnadal og Sunndal har kvar si flytande stoltheit, Surna og Driva. I eit oppslag i Aura Avis frå 29. juni 1962 kan vi sjå at avisa er forarga over at Surna får altfor mykje PR og at surnadalingane breier seg for mykje.

Seinare grunnleggar av avisa Driva, Einar Sæter, var redaktør i Aura Avis på denne tida. Sjølv om redaktørar og journalistar ikkje signerte det dei skreiv for seksti år sidan, er det ikkje tvil om kven som har skrive «Laksefisket og reklamen». Det kviler ei umiskjenneleg sætersk ånd over heile artikkelen.

I dag finst det vel knapt noko form for rivalisering mellom Surnadal og Sunndal når det gjeld laksefisket. Slik var det ikkje i 1962. Vi kostar på oss å gjengi heile artikkelen «Laksefisket og reklamen»:

Mange mener at reklamen for laksfisket i Sunndalselva Driva ligger atskillig tilbake. Det kan vi vel mye for sjøl. Og enda dårligere blir stillingen når surnadalingene nok går i lengste laget med å lage blest i pressa om sin lakselv.

Det kunne kanskje ha vært på sin plass med litt større beskjedenhet enn det som går fram av dette sitatet tillagt disponent R. Heggset i Surnadal Billag i Adresseavisen for siste onsdag:

«Mørelinjen kan samle opp passasjerer fra Trondheim, Mørebyene og Sunndalsøra (uthevet av oss) og alle linjene passerer Surnadal. Det er derfor ingen vanskelighet å komme til Surna. En ferierende kan bare ta sin sekk og sitt telt og sette seg på en buss. I løpet av kort tid kommer han til Surnadal, setter opp teltet ved elvebredden hvis han ikke ønsker å ta inn på hotellet eller pensjonat kjøper et fiskekort og prøver lykken etter laksen ..»

Driva-laksen har sannelig ikke rare sjansene mot Surna-laksen i avisspaltene.

En trøst får det likevel være at de tørre tall fra Nordmøre fiskeristyre viser at det i Driva fra år til anna fiskes 2-3 ganger så mye som i Surna. Det påståes av faste laksfiskere i Sunndalen at Driva byr på et fiske med særdeles mye sport i. Tørre tall har videre fortalt at Driva virkelig kan stå for den krevende betegnelsen «en av landets beste lakselver».

For siste onsdag hadde Adresseavisen en kombinert business- og turistside som vakte atskillig oppmerksomhet - til og med forargelse på sunndalshold. Det skrives og lages reklame for laksfisket i Surna igjen. Og det er det slett ikke noe galt ved. Det skulle bare mangle at storavisa i Trondheim ikke skulle få lov til å skrive om laksfisket i Surna uten å være forpliktet til å skrive om Driva samtidig.

Det er bare det pussige at mens Sunndalen ikke er nevnt med ett ord hverken for sin lakselv eller for noe annet - er S.øra og Sunndalen representert med annonser!

Turistservicen på Sunndalsøra er altså koblet til laksfisket i Surnadal, - og de leserne som ikke er lokalkjent - og det er de færreste - må straks få den oppfatningen at forretningsvirksomheten på Sunndalsøra i dette tilfelle eksisterer for å møte direkte behov som laksfisket i Surnadal måtte avføde. Ellers er det jo gode muligheter for at ukjente folk ikke leser navn så veldig nøye og slår sammen Surnadal og Sunndal til Surnadal. Et pussig sammentreff.

Og dette oppå Adresseavisens sensasjon forleden år med laks som ble gjort halvdød og hele fjorden ut til Tingvoll med massedød av fisk samt stygg lukt - alt forårsaket av A-verket. Den sletteste reklamen laksfisket i Sunndalen noen gang har fått. Den virket meget effektivt også - og denne flausen henger igjen enda.

Storavisa i Trondheim bør ta igjen noe av dette ved å skrive pent om en av landets beste lakselver etter all denne dårlige reklamen.