Min musikk

Eg har vore interessert i musikk i heile mitt liv. Det har vore eit langt løp, frå Finn Eriksen (sjå annan artikkel på denne sida) til country, rock, jazz, elektronika, klassisk og samtidsmusikk. Country ga eg opp tidleg, elles har eg framleis stor glede av dei andre nemnde sjangrane. Og berre for å ha gjort det klart: Eg greier ikkje ut med visesong, og avskyr kappspeling på blekkhorn - også kalla gla'jazz.

På denne sida kjem eg til å skrive epistlar, gjerne anbefalingar, om musikk som betyr noko for meg. Du får følgje med. Meininga er at det skal kome oppdateringar med korte og ujamne mellomrom.

«Musikk bør finnes i alle hjem, unntatt
i nabo-leiligheten»

Ivar Wallensteen 

Han døydde 18. september 1970, vel to månader før 28-årsdagen sin. 27. november 2022 ville Jimi Hendrix ha fylt 80 år.

Gitaristen og komponisten Terje Rypdal fyller 75 år 23. august. Han er ein av mine store musikalske favorittar. Eg har møtt han ein gong. Det hugsar nok eg langt betre enn han. Jubilanten er busett i Tresfjord, der slektsnamnet hans kjem frå.

David Sylvian er ein artist vi så å seie aldri høyrer på radio eller ser på TV. I musikkdiskusjonar på sosiale media er han sjeldan tema. Vi les ikkje om han i avisene. David Sylvian har lukkast med å bli usynleg, skriv Frode Grytten i ein artikkel på framtida.no frå 2008.

I 1972 gjekk eg ut av ungdomsskulen, og vart frå hausten same året gymnasiast. Musikk var den altoppslukande interessa. På gymnaset fann eg mange likesinna.

The powerful and soulful voice has quieted. Never again will fingers fly over fluttering keys to conjure up the magical opening chords of «A Salty Dog».

Den mektige og sjelfulle stemma har stilna. Aldri meir skal flygande fingrar over flagrande tangentar trylle fram dei dirrande opningsakkordane på «A Salty Dog».