På spissen

Meir enn førti års produksjon av leiarartiklar og kommentarar har sett sine spor. Denne sida er derfor å betrakte som terapi mot ein uhelbredeleg yrkesskade. Meiningsytringar om viktige og uviktige ting - det er det du vil finne her. Følg med.

Har du kommentarar til artiklane på denne sida? Send ein e-post til lsansnes@gmail.com. Om du gir beskjed, blir ytringa di lagt til under artikkelen.

(Du opnar artiklane ved å klikke på overskrifta).

25. september i år sat eg på ein uterestaurant i Oslo. Vi var mange familiemedlemmar samla til eit triveleg lunsjmåltid. Klokka 16 braut det ut applaus rundt borda. Landet var opna, og vi kunne igjen få leve som normalt. Trudde vi.

Denne veka fekk Norge ny stortingspresident. Masud Gharahkhani (39) er no nummer to i rang etter kongen. I dagane etter valet har vi vorte kjent med den nye presidenten gjennom omtale og intervju i media. Han gir eit svært solid og sympatisk inntrykk.

Koronaviruset sine herjingar grip inn i små og store rutiner i kvardagen. Blant alt det nye vi har lært, er at handtrykket er smittefarleg.

Nyleg var eg møteleiar for eit språkseminar i regi av fylkesmållaga på Sunndalsøra. Mållaget kjempar for nynorsken sin plass i samfunnet, og for at jamstillinga mellom dei norske skriftspråka skal bli meir reell.

Som gymnasiast vurderte eg alvorleg å bli lærar. I ettertid er eg glad for at det ikkje vart noko av. Ikkje fordi det er noko gale med læraryrket. Nei, tvert om. Når eg har kome til denne konklusjonen, er det fordi at eg som lærar mest sannsynleg ville ha gått på veggen i rein frustrasjon over vinglete politikarar, som aldri...

Frank Sve, nyvalt stortingsrepresentant for Frp i Møre og Romsdal, var nær ved å bli klubba ned allereie i sitt første innlegg frå Stortinget sin talarstol. Det finst kanskje dei som ikkje er spesielt overraska.

Å bruke ressursar på å redde klimaet er meiningslaus sløsing. Heller ikkje bistand og integrering bør vi bruke pengar på.

Jan-Erik Larsen frå Kristiansund, tidlegare redaktør i Tidens Krav og statssekretær, no profilert kommunikasjonsmann, tippa under ei valsending på TV2 Ingvild Kjerkol (Ap) som ny helseminister. Kristiansundarane kvitterte med rundt 200 hets- og hatmeldingar. Det har seg slik at Kjerkol vil samle fødetilbodet på Hjelset. Derfor ønskjer mange i...