På spissen

Meir enn førti års produksjon av leiarartiklar og kommentarar har sett sine spor. Denne sida er derfor å betrakte som terapi mot ein uhelbredeleg yrkesskade. Meiningsytringar om viktige og uviktige ting - det er det du vil finne her. Følg med.

Har du kommentarar til artiklane på denne sida? Send ein e-post til lsansnes@gmail.com. Om du gir beskjed, blir ytringa di lagt til under artikkelen.

(Du opnar artiklane ved å klikke på overskrifta).

I fjor haust skreiv eg ein artikkel på Skrivemaskineriet Vebju med tittelen «Papiravisa snart ved kanten av stupet?» Denne veka nådde Tidens Krav kanten og kasta seg utfor. Avisa er i fritt fall mot ei landing, som inneber eit papirlaust avishus.

Inflasjon og dyrtid har sett klimapolitikken på vent. I valåret 2023 er folk meir opptatt av å løyse dei nære utfordringane, enn å uroe seg over ei klimakrise som ubønnhørleg rykker nærmare dag for dag. Eg filosoferte litt rundt dette temaet i ein kommentar i Aura Avis for ein månad sidan:

Etter 61 år legg VG ned spelarbørsen. Avisa skal heller ikkje lenger vere til stades på alle kampar i Eliteserien.

Heilt sidan 2001 har Farmen rulla over norske TV-skjermar. Eg er blant dei mange som har funne det underhaldande å følge med på serien. Av og til er det greitt å koble av med noko som ikkje er så gravalvorleg. Krig og krise får vi jo nok av, uansett.

Papiravisa har vist seg som langt meir seigliva enn kva ekspertane ein gong spådde. Allereie for tjue år sidan fekk vi høyre at det kun var eit tidsspørsmål før papiret var borte. Desse profetia trudde eg aldri på. Avisene tente på det tidspunktet altfor mykje pengar på papirannonsar og papirabonnement til at undergangen kunne vere like om hjørnet....