På spissen

Meir enn førti års produksjon av leiarartiklar og kommentarar har sett sine spor. Denne sida er derfor å betrakte som terapi mot ein uhelbredeleg yrkesskade. Kortfatta meiningsytringar om viktige og uviktige ting - det er det du vil finne her. Følg med. Eg er redd oppdateringane vil kome ofte.

Har du kommentarar til artiklane på denne sida? Send ein e-post til lsansnes@gmail.com. Om du gir beskjed, blir ytringa di lagt til under artikkelen.

(Du opnar artiklane ved å klikke på overskrifta).

Da statsminister Erna Solberg la ned grunnsteinen for det nye fellessjukehuset på laurdag 19. juni, møtte berre ein av ordførarane på Nordmøre opp. Det var ein skandale. At dei fråverande i staden reiste til Kristiansund for å delta i Bunadsgeriljaen sitt arrangement, gjorde skandalen dobbel. Dei fremste politiske leiarane rundt om i kommunane bør...

Norge har klart seg godt gjennom pandemien. Ei viktig årsak er at vi nordmenn har greidd å stå saman i kampen mot viruset.

NRK opnar opp for nyheiter på dialekt. Det starta allereie i 2009, da Dagsrevy-anker Ingerid Stenvold fekk unntak frå språkreglementet. Stenvold er frå Målselv. No skal Eline Buvarp Aardal servere nyheiter på trøndersk og i USA tiltrer ein korrespondent som får lov til å seie kessen, kesst og keffer. Korrespondenten heiter Lars Os. Han er østerdøl....

3. mai 2021 vart dagen da Surnadal Sparebank gjekk over i historia. No er namnet Sparebank 1 Nordmøre, etter fusjonen mellom Surnadal Sparebank og Sparebank 1 Nordvest. Eg er sikker på at samanslåinga er eit rett grep, som vil kome både næringsliv og privatkundar i banken sitt nedslagsfelt til gode i rikt monn.

Fotballfans over heile Europa tok sjela til fotballen tilbake denne veka. Eit kraftig folkeleg opprør på tvers av land og klubbar sette pengemakta på plass. Det blir ikkje nokon superliga.

Det tek på å vere fotballelskar for tida. Lenge har eg irritert meg over korleis overbetalte primadonnaer på høgste nivå heile tida prøver å jukse og påverke dommaren, anten det no handlar om å stjele meter ved innkast og frikast, verbal drittslenging, uthaling av tid eller teatralske nær døden-scener. Slikt barnsleg tull burde ha vore straffa...

På 81-årsdagen for okkupasjonen av Norge kan det vere greit å minne om at manns minne ikkje rekk langt bakover i tid. Alt går i gløymeboka, dersom vi ikkje gjer noko aktivt for å ta vare på historia. Derfor kjem utspelet frå kunnskapsminsteren om å nedprioritere historiefaget i den vidaregåande skulen i eit ekstra spesielt lys på ein dag som denne....