På spissen

Meir enn førti års produksjon av leiarartiklar og kommentarar har sett sine spor. Denne sida er derfor å betrakte som terapi mot ein uhelbredeleg yrkesskade. Meiningsytringar om viktige og uviktige ting - det er det du vil finne her. Følg med.

Har du kommentarar til artiklane på denne sida? Send ein e-post til lsansnes@gmail.com. Om du gir beskjed, blir ytringa di lagt til under artikkelen.

(Du opnar artiklane ved å klikke på overskrifta).

Kommune- og fylkestingsvalet nærmar seg. Målingane har over lang tid peika mot at dei to ordførarpartia Ap og Sp risikerer ein nedtur. Men framleis kan mykje skje. Med dette som utgangspunkt, skreiv eg ein kommentar i Aura Avis for nokre veker sidan. Her er heile teksten:

Ein del politikarar, overraskande mange, når eg tenker meg om, treng ikkje fiendar. Dei har nok med seg sjølve, og alt det trøbbelet dei steller i stand på eiga hand.

I fjor haust skreiv eg ein artikkel på Skrivemaskineriet Vebju med tittelen «Papiravisa snart ved kanten av stupet?» Denne veka nådde Tidens Krav kanten og kasta seg utfor. Avisa er i fritt fall mot ei landing, som inneber eit papirlaust avishus.

Inflasjon og dyrtid har sett klimapolitikken på vent. I valåret 2023 er folk meir opptatt av å løyse dei nære utfordringane, enn å uroe seg over ei klimakrise som ubønnhørleg rykker nærmare dag for dag. Eg filosoferte litt rundt dette temaet i ein kommentar i Aura Avis for ein månad sidan:

Etter 61 år legg VG ned spelarbørsen. Avisa skal heller ikkje lenger vere til stades på alle kampar i Eliteserien.