Smånytt

Småstoffet i avisene er på vikande front i den digitale tidsalderen. Denne sida er meint som trøyst for dei som saknar kuriositetar, merkelege historier og dei gode notisane. Vi dukkar ned i dei gamle avisarkiva, og plukkar fram smånytt frå tidlegare tider. Her finst litt av kvart - i heile spennet frå skjemt til alvor.

23. mai 2022

Telefon mellem Norge og Belgien. Fra i dag åpnes telefonforbindelse mellem Oslo og følgende belgiske byer: Brüssel, Antwerpen, Liege og Ostende. Taksten for samtaler om dagen blir kr. 12,90 pr. periode og om natten, fra kl. 9-8 kr. 7,80. (Romsdalsposten 12. desember 1927).

23. mai 2022

Gulla Sommerhotel er nu aapnet og mottar gjester for kortere og længere tid. Pensionspris kr. 10,00 inkl. bevertningsskat. Frit laksefiske, som iaar tegner bra. (Annonse i Romsdalsposten 12. juni 1926).

23. mai 2022

Keisersnit på en rævetispe. Dyrlege Sjaåstad, Namsos, og Annfinsen, Overhalla, foretok forleden en operasjon på en rævetispe som antagelig er den første i den slags på disse dyr, forteller bladet «Namdalen». (Romsdals Budstikke 6. juni 1930).

23. mai 2022

Det blev døden. Nidaros: Oscar Nervik som fredag blev påkjørt av en sporvogn her, døde lørdag kveld uten å være kommet til bevissthet. (Romsdals Budstikke 17. november 1930).

23. mai 2022

Overkjørt av sporvognen. Oslo: En kontorist i 30-årsalderen blev ved 12-tiden natt til søndag overkjørt av en sporvogn her. Han blev straks kjørt til lægevakten, hvor han døde like efter ankomsten. (Romsdals Budstikke 17. november 1930).

23. mai 2022

Falske 25 ører. Åndalsnes: I de siste dager er det her på stedet funnet flere falske 25 ører. Lensmannen har foretatt undersøkelser og den skyldige er funnet. Det er en 19 år gammel gutt. Pengestykkene var lavet av tinn og var meget dårlig eftergjort. (Romsdals Budstikke 17. november 1930).

23. mai 2022

«Lady Rockefeller» er en kvikk og humørfylt film, som delvis foregår i Berlins natkafe «Casanova». Pressen sier at filmen bringer den rette muntre stemning. (Romsdals Budstikke 17. november 1930).

21. mai 2022

Surnadal Billag måtte gi opp. Passasjer- og godsruter stoppet. Surnadal Billag ga i går opp kampen mot de dårlige veier og innstilte passasjer- og godsrutene mellom Trondheim og Kristiansund.

- Veiene er på sine steder så å si uframkommelig, sier disponent Heggset. Det er verste vårsjauen vi har hatt på de ca. 20 år jeg har vært her. Mellom Surnadal og Trondheim er Aune i Rindal det verste stykket, mens det holder på å bli bedre ved Garberg i Meldal. Mellom Surnadal og Stangvik er veien helt ufarbar et stykke.

Inntil videre opprettholder vi bare postrute fra Løkken til Surnadal og videre. På bruddstedet sørom Surnadal blir postsekkene båret et par hundre meter. Melkbilrutene forsøkes holdt i gang. (Nidaros 19. april 1955).

21. mai 2022

Gårdbruker i Åsskard fant oksen død på båsen. En gårdbruker på Åsgard i Åsskard fant for leden dag sin ettårsgamle okse liggende død i båsen da han kom borti fjøset. På et eller annet vis hadde oksen hengt seg opp i halsbåndet og blitt kvalt. (Tidens Krav 5. mai 1958).

21. mai 2022

Gårdbruker i Åsskard fant oksen død på båsen. En gårdbruker på Åsgard i Åsskard fant for leden dag sin ettårsgamle okse liggende død i båsen da han kom borti fjøset. På et eller annet vis hadde oksen hengt seg opp i halsbåndet og blitt kvalt. (Tidens Krav 5. mai 1958).

21. mai 2022

Galdhøpiggen poståpneri ble høytidelig åpnet lørdag, og fra Norges høyeste fjell kan det nå sendes fjbrev og kort til hele verden. (Nidaros 2. kuli 1956).

21. mai 2022

Jordbærgrøt! 2000 kilo i grøfta. En lastebil fra Fauske, som hadde vært i Trøndelag og hentet 2000 kg jordbær, veltet utfor veien i Dunderlandsdalen tirsdag og ble liggende med hjulene i været. Jordbærene ble bare grøt, men begge i førerhuset slapp uskadd fra det. (Nidaros 5. august 1954).

21. mai 2022

Diplomer for godt fjøsstell i Surnadal. To nye leverandører er i år tildelt Surnadal Meieris diplomer for godt fjøs- og mjølkestell. Disse har krevd de oppsatte kravene for 1957-58 og på årsmøtet lørdag ble diplomene overrakt Eli og Arne Skrøvset og Ingrid og Ole S. Dalsegg. Disponent Lunder i Møre og Romsdals Mjølkesentral delte ut diplom til følgende: Mathea Holte og Lars Melling, Tore Bergheim, Marit og Olav S. Ranes, Anna og O. Sæterbø, Gudrun og Knut Høgset, Marie og John Fiskeflotten. (Tidens Krav 14. april 1959).

21. mai 2022

Kjøpmann Lars Moen, Kvanne, ble på generalmøte i Narvik valgt inn i hovedstyret for Norges Kolonial- og Landhandelforbund. (Tidens Krav 12. juli 1960).

20. mai 2022

John Arve Nes er gjenvalgt som formann i Kvanne Hagelag under årsmøtet forleden. Det øvrige styret består av følgende: Marit Haugen, kasserer, Britt Hansen, sekretær og styremedlemmer Rolv Hjelmstad og Johan Aasbø. (Tidens Krav 10. mars 1982).

20. mai 2022

Vipa sett i Surnadal. Vipa ble registrert i Surnadal 19. februar i år, kan Olav Krangnes fortelle. Han så en enslig vipe ved «Porkå» på Syltøran under telling av sjøfugler denne dagen. Så vidt man kjenner til har man aldri registrert vipe så tidlig i Surnadal så dette er en artig og uvanlig observasjon. (Tidens Krav 3. mars 1982).

20. mai 2022

21 dager for promille i Surnadal. En 26 år gammel mann fra Surnadal ble fredag dømt til 21 dagers ubetinget fengsel for promillekjøring på moped. Denne kjøringen fant sted på Nordvikstranda i juli i fjor. Tiltalte ble funnet liggende på veien sammen med mopeden sin og han ble kjørt til Orkdal sykehus hvor det ble tatt blodprøve. Denne viste 2,12 i promille. Tiltalte husket ikke noe av det som skjedde på det nevnte tidspunkt. (Tidens Krav 3. mars 1982).

20. mai 2022

Bare noen linjer om... Otta, der Nord-Gudbrandsdal herredsrett behandler en sak mot fire unge gutter. De er tiltalt for å ha ødelagt 17 høyhesjer hos to gardbrukere. (Arbeiderbladet 4. mars 1982)

20. mai 2022

Luftskibet landet i god behold. Fra Camp Kerney telegraferes at luftskibet Akron nu er landet i god behold. De to mann som assisterte ved landingen blev slept med op i luften hengende i tauene. De falt ned fra omkring 75 meters høide. 10.000 mennesker var vidne til den uhyggelige begivenhet. (Arbeiderbladet 12. mai 1932).

18. mai 2022

Bjørn skutt i Surnadal. Mandag aften den 23. juni blev en bjørnebinne skutt inne i Østbødalsheiene av John B. Østbø og Ole O. Åsen. To andre var opstillede ved et viktig pass og skulle ta varmt imot bjørnen når den kom. Men John B. Østbø og Ole O. Aasen som gikk efter sporene og skulde jage den, skjøt bjørnen. (Romsdals Budstikke 4. juli 1923).

18. mai 2022

Stort legat for Surnadal. Fabrikkeier Grimsmo i Surnadal har oprettet et legat på 100.000, I. A. Grimsmo og hustrus legat. Legatet skal bestyres av direksjonen i Surnadals sparebank. Efter forlydende skal legatets renter bl.a. anvendes til støtte for ungdommer som vil søke en eller annen utdannelse, og til hjelp for folk som på grunn av sykdom eller alder har vanskelig for å klare sig.

Hr. Grimsmo, som er mellom 80 og 90 år gammel, har fra små kår arbeidet sig op til å bli en av Nordmøres rikeste menn. (Romsdals Budstikke 29. januar 1923).

18. mai 2022

Religiøse folketonar. Den rauste bonden Fredrik Bruset i Stangvik har gjeve 100 kr. til utgjeving av nordmørske salmetonar. Kristian Halse hev skrive upp ei samling av slike tonar, og no er dei til prenting i Leipzig. Han hev gjeve ut nordmørske folketonar fyrr og. (Romsdals Budstikke 13. april 1923).

16. mai 2022

Giftmorderen Hopf blev tirsdag henrettet i fænglslet i Frankfurt am Main. Han var like til sidste øieblik ganske rolig og spiste godt. Som en sidste gunstbevisning bad han om at faa lov til at røke nogen cigarretter. (Tidens Krav 1. april 1914).

16. mai 2022

Nordmør Folkehøgskule - Surnadal - tek til 4. oktober. Vanlege høgskulefag for alle. Handarbeid (med nordmørssaum og veving), kjøkkenstell og husstell for gjentor; sløyd og gymnastikk for gutar. To klassor. Godt og billeg upphald på internatet. Pengehjelp til dei som treng. Plan fritt. Skriv etter utgreiding og send innmelding i god tid. Eirik Øverås, Skei i Nordmør. (Annonse i Romsdalsposten 27. september 1927).

16. mai 2022

Samme hjelpen. Forleden kveld, da jeg avla en venn et besøk, satt han i sin stue og knasket spekekjøtt.
-  Er du sulten, sa jeg.
- Nei, men jeg er blitt avholdsmann og så har jeg begynt å spise spekekjøtt i stedet for å nyte alkohol. Det gjør nemlig samme hjelpen.
- Hvad?
- Jo, man blir forskrekkelig tørst av begge deler. X (signatur). (Romsdalsposten 5. februar 1931)

13. mai 2022

Ordf. Ola Dønheim, Surnadal, er tilset som krinssekretær for Vinstre i Møre. (Fylket 11. februar 1930).

13. mai 2022.

Ein heimebrenner fra Aure i Nordmør er innsatt i fengsel i Kr.sund. (Fylket 11. februar 1930).

13. mai 2022

Tyfus og hikke. Fra Surnadal skrives til «Nidaros»: I de siste dager er det inntruffet et tilfelle, som sannsynligvis er den meget omskrevne hikkesyke. Før jul forekom et tilfelle av tyfus som heldigvis ikke ennu har trukket flere efter sig. Nylig døde en ung gutt av blodforgiftning fra et lite skrubbsaar paa en finger. Det viser at man ogsaa bør passe paa smaa saar som ser uskyldige ut. Legen anbefaler jod. (Nidaros 27. januar 1927).

13. mai 2022

Nei. Hamar: Bladet «Opland» har hatt en samtale med biskop Bjønnes-Jakobsen om kvinners adgang til å bli prester. Biskopen fraråder innstendig at kvinner gis tillatelse til å bli prester. (Romsdals Budstikke 11. februar 1925).

7. mai 2022

To permittert ved Surnadal Meieri. To er permittert ved Surnadal Meieri. Dette ble klart på bedriftsmøtet som ble avviklet i går. De som ikke lenger har arbeid er yngre folk, som kan regne med å bli tatt inn igjen som sommervikarer. Hvordan arbeidsutsiktene ser ut etter sommeren er mer tvilsomt.

Bedriftsmøtet i går ga ikke den ønskede avklaring for de ansatte ved meieriet. Fortsatt er det usikkert hvordan den nærmeste framtid vil fortone seg. Frykten for ytterligere sentraldirigering ligger i bakhodet. Informasjonen fra sentralt hold er dårlig. (Tidens Krav 28. mars 1984).

7. mai 2022

Sydlandske gledesscener for opprykk. Aldri før har det vært jublet slik på Steimoegga i Alvdal: Flere hundre surnadalinger stormet banen da 90 minutter var spilt. Det historiske var skjedd; Surnadal spiller i 2. divisjon neste sesong! (Tidens Krav 24. september 1990).

7. mai 2022

Rektorskifte på NoFo. Otto Dyrkolbotn vil fra høsten av overta rektorstillingen ved Nordmøre Folkehøgskule etter Harald Kalland. Kalland har av hensyn til barna funnet det nødvendig å skifte stilling og er tilsatt ved skolekontoret i hjembygda Aure. (Tidens Krav 30. juni 1981).

6. mai 2022

Hvad er dans for noget? I alminnelighet er det ikke tillatt å ta en hvilkensomhelst dame om livet og legge hodet op til hendes eller stirre hende drømmende ind i øinene. Heller ikke kan man uten videre begynde at snurre hende rundt paa gulvet og gjøre skjæve byks frem og tilbake. Tænk Dem hvilke forfærdelige scenerier der vilde utspilles, dersom dette skulde være tillatt - i almindelighet

Da det imidlertid som bekjendt ikke er uten en viss behagelighet at lægge armen om en dames liv og hodet til hendes skulder, og da man jkke godt kan gjøre det med flere damer aapenlyst, har man funnet paa dansen

Bare man kaller det dans, kan man gjøre alt dette. Og som bevis paa menneskenes store tilbøieligheter i førstnævnte retning er det nok at gjøre opmerksom paa hvilken magt dansen er i vort samfund, (Tidens Krav 6. mai 1919).

6. mai 2022

I Surnadal hev det vore røysting um skulemaalet i dei to krinsane Øra og Øye. Landsmaalet vann, paa Øra med 39 mot 27, i Øye med 60 mot 20. No er daa landsmaalet innførd i 6 krinsar i bygda. Berre ein står att. (Tidens Krav 22. september 1920).

6. mai 2022

Flyvning igaar. Mellem kl. 2 og kl. 3 igaar eftermiddag foretok kaptein Dehli ved Lillestrøm 3 øvelsesflyvninger. Skjønt veiret var urolig med sterk vind forløp flyvningerne, som varte ca. 1 kvarter hver, meget heldig. Marken var dækket av 30 cm. sne. (Dagbladet 15. november 1912).

6. mai 2022

Verden rundt. - Vulkanen Ætna utsendte forleden en 5000 meter høi røksøile. - Kong Mianuels veniade, Gaby-Desly, optrær i Amerika for 5000 dollars om uken. - Spanien tænker paa at anlægge et par statsfabrikker for blyantslilvirkning. - I Kina skal der nu ansættes statsdigtere, som skal prise regjeringens handlinger i vers. (Dagbladet 15. november 1912).

6. mai 2022

Spørsmaal og svar ved advokat Hs. Gurstad. En nabo vil ikke, at to brukere skal benytte en vintervei, som er brukt i 45 aar uten paatale av vedkommende. Naboen har ikke hat eiendommen længer end i 25 aar, og veien var altsaa brukt i 20 aar, før han kjøpte den. Har han da ret til at negte bruken? (Dagbladet 15. november 1912).

Svar: Det er neppe rimelig. 

5. mai 2022

Fjøs- og laavbygning totalt nedbrændt. Brand utbrøt der i Bolgen i halvottetiden igaarkveld i Peder Skjærets fjøs og laavebygning.

Hos Skjæret hadde de netop arbeidet og faat høiavlingen i hus og gaat til en av naboene for at hjelpe dem med at faa deres avling ind. Mens de holdt på der, fik man se, at røyken begyndte at stige op fra laaven, og snart stod alt i lys lue. Folk kom snart til men om redning var ikke tale.

Huset med redskaper og årets hele avling gik op i luer. Intet av dette var assurert undtaken selve huset, der hadde en gammel assuransesum, som er alfor liten.

Ilden antas paasat av barn, som har faat fat i fyrstikker.

Vi gjentar ogsaa idag vaare henstillinger til folk om at assurere sin eiendom. (Romsdalsposten 10. august 1926).

Nordmøre Husflidsforening har sendt aarsberetning for 1915. Der holdes træarbeiderkurs i Øre, vævekurs i Sundal og Surendalen og sponkursus i Todalen.

Resultaterne av kursene betegnes som meget gode, og interessen for husfliden er store over hele distriktet, men tilslutningen til foreningen er for liten. Til driften yder staten 500 kr.,  amten 350 og Kristiansunds sparebank 200 kr. (Romsdalsposten 29. mars 1916).

To ulykker i Trondhjem. Lørdag kveld hændte en drukningsulykke, idet en 5 aar gammel gut falt i elven og druknet. Gutten holdt paa at leke da ulykken hændte.

I Ilabergene hændte ogsaa en ulykke idet en fyrbøter omborg på «Inga I», som for øieblikket ligger i Hommelvik under beruselse faldt utfor et 12 meter høit stup og slog sig ihjel. (Romsdalsposten 18. mai 1925).

2. mai 2022

Veibygningen i Møre. Veien Surnadal-Åsskard- Valsøyfjord påbegynnes bygget over Nordmarka efter Bersetlinjen. For linjen Surnadal-Åsskard har flere linjealternativer vært undersøkt. For Nordmarkslinjen er der to alternativer. Bersetlinjen er 11,9 km, og vil koste 555.000 kroner, Glærumslinjen 11 km og vil koste 491.000 kroner, sjølinjen med ferjealternativ 13,2 km og vil koste 688.000 og broalternativet 1,4 millioner kroner.

I overensstemmelse med overingeniøren er veidirektøren kommet til at sjølinjen må oppgis og Nordmarkslinjen velges. Likeledes mener direktøren at Bersetlinjen er den fordelaktigste så vel for gjennemgangstrafikken som av lokale hensyn. (Adresseavisen 10. januar 1929).

2. mai 2022

Konfirmasjon og vakcinasjon. Sokneprest Nils Holte, Molde, skriver i en artikkel i «Fylket» under ovenstående tittel bl.a.:

- Konfirmasjonen er en helt frivillig kristelig kirkelig handling mens vackinasjonen er en av samfundet anordnet medisinsk sikkerhets og kontrollforanstaltning med tanke på en eventuell koppeepidemi.

Da flere presteforeninger - bl.a. også Romsdals presteforening - har henstillet til departementet at denne uheldige kombinering av konfirmasjon og vacinasjon må bli ophevet, er det grunn til å tro at så vil skje i den nærmeste fremtid. (Express nyhets- og annonseblad 10. januar 1929).

2. mai 2022

Mannen løp barbent i snøen for moro skyld. Mysteriet omkring sporene i sneen efter nakne menneskeføtter, er nu opklaret, meldes fra Notodden. De viste sig å stamme fra en eksentrisk mann, som selv uttaler at den nattlige springmarsj på bare føtter nærmest skyldtes et innfall. (Express nyhets- og annonseblad 10. januar 1929).

30. april 2022

63-årig langrennsløper på Nesjestranda. Under kretsrennet på Nesjestranda igår startet også den 63 år gamle Ole Lillevik. Han ga seg riktignok etter å ha gått løypa en gang i likhet med juniorene, men en tør likevel si at en må lete lenge etter en så sprek 63-åring. Arrangørene gjorde da også som riktig var. De ga han en ekstrapremie, og av publikum fikk han en velfortjent hyllest. (Tidens Krav 28. februar 1955).

30. april 2022

Ellers vil vi idag gi honnør til Fostervoll,  kringkastingssjefen personlig,  som sendte oss herlig trekkspillmusikk på lørdagskvelden. Det var nesten mer enn vi hadde ventet, og vi har forlengst tilgitt ham at han søndag morgen sa at «no er klokka 8»,  da den visselig var 9. Han syntes visst han sto skrekkelig tidlig opp på en søndags morgen. (Tidens Krav 28. februar 1955).

30. april 2022

En 34 år gammel løytnant i Luftforsvaret ble stilt for krigsrett i Tromsø, anklaget for under en festlig aften i Oslo å ha festet en ekstra stjerne på skulderklaffen. Utpå natten bl han arrestert for fyllekjøring. Da saken ble påtalt fra LOK, passet han på å underslå papirene, slik at de ikke kom hans overordnede i hende. Han har tatt avskjed fra Luftforsvaret. (Tidens Krav 29. juli 1955).

29. april 2022

En livlig lagmannsrett. Kristiansand. Ole J. Tønnesen, en bror av den bekjente Elias Tønnesen, stod igår for lagmannsretten her tiltalt for flere tyverier. Under rettsmøtet fikk han flere raserianfall, herunder slengte han bl.a. en benk mot lagmannen dog uten å treffe. Tønnesen måtte tilslutt legges i jern og føres tilbake til fengslet, idet han brukte så grov munn at man ikke kunde ha ham i rettslokalet.

Han blev idømt 4 års fengsel, med rett til å holde ham i forvaring inntil 5 år utover denne tid. (Fylket 29. november 1930).

29. april 2022

Møre landbruksselskap. Steinar N. Skrøvset, Surnadal, vert tilstått eit stipend på 50 kr. til å sette seg inn i konstruksjon av rugemaskiner. (Tidens Krav 18. desember 1930).

29. april 2022

Surnadal Bil-lag får buss for rute på Nidaros. Surnadal Bil-lag har hatt årsmøte. Til medlemer av styret vart attvald Kraft Pettersen og Halle. Det vart vedteke å utbetala 5 pct. til aksjeeigarane.

Bil-laget hev ivinter 4 drosjebilar, og hev no vedteke å kjøpa ein buss som er under bygging, for til våren å setja han i dagleg rute millom Stangvik og Nidaros. (Sør-Trøndelag 10. januar 1930).

29. april 2022

En eldre mann fra Orkanger hadde igår trøstet sig på flasken i den grad at han måtte anbringes i arresten. Han blev nemlig nektet innpass i hjemmet i den tilstand han var i. (Sør-Trøndelag 10. januar 1930).

29. april 2022

Stjal konstabelens uniform og gikk på rangel. Tidlig forleden morgen kom en dame inn på Skiens politistasjon og meldte fra at en beruset politikonstabel vaklet rundt i byens gater. Det blev straks sendt ut en bil, og «politikonstabelen» blev kjørt til politivakten Det viste sig å være en kjenning av politiet, som om kvelden ubemerket hadde vært inne på politivakten og stjålet overkonstabelens uniformsfrakk og lue. I dette utstyr hadde han så festet drabelig om natten. (Sør-Trøndelag 10. januar 1930).

29. april 2022

Surnadal Sparebank. På forstanderskapsmøte 20. desember vart Jon Bævrevoll valt til formann i forstanderskapet og Ola Skjermo til næstformann. Inn i styret vart Lars O. Sæter attvalt og ola Bævrevoll (Berset) innvalt som ny. Som ny vara til styret vart Anton Sylte valt. (Tidens Krav 27. desember 1930).

28. april 2022

Skyteuheld i Surnadal. Forleden dag hendte et eiendommelig uhell i Øvre Surnadal. Lars Kvammen holdt på å undersøke en skytemaske inne i stuen og plutselig gikk skuddet av. Kulen gikk tvers gjennoim skaftet på  en slakterkniv som han holdt i hånden og inn i hånden; den gikk dog ikke helt igjennem men kom like frem i huden på håndbaken. To fingre og fremste håndledd vil bli stive. (Romsdalsposten 6. juni 1931)

28. april 2022

Mange nye ordførere på Nordmøre. Flere ordførere på Nordmør har frasagt sig valg som ordfører efter at de er innvalgt i herredsstyret. Det gjeller ordfører Langli i Rindal, ordfører Bæverfjorf i Aasskard og ordfører Rognskog i Halsa. Ordfører Dønheim i Surnadal vil muligens måtte friste loddtrekningens uvisshet. (Fylket 3. november 1931).

28. april 2022

To par bevere ble sendt fra østlandet med spanskebåten, som kom hit  i dag. De skulde til en zoologisk have i Italia. Ved ankomsten hit var begge hannene døde. (Romsdalsposten 24. juni 1931).

28. april 2022

Bilfergen Kvanne-Røkkum har i tiden 1. mai til 18. juli fraktet 403 motorvognenheter. (Fylket 16. juli 1932).

28. april 2022

Kjent nordmann drept. Wllington: Den 35 år gamle fallskjermekspert nordmannen Håkon Quyller blev igår drept ved et sprang med fallskjermen i nærheten av Oamarut. Quyller hadde med fallskjermen hoppet ut av et aeroplan i 1500-1600 meters høide. Fallskjermen åpnet sig imidlertid ikke, og Quyller styrtet til jorden med hodet først. (Romsdals Budstikke 4. mai 1931).