Smånytt

Småstoffet i avisene er på vikande front i den digitale tidsalderen. Denne sida er meint som trøyst for dei som saknar kuriositetar, merkelege historier og dei gode notisane. Vi dukkar ned i dei gamle avisarkiva, og plukkar fram smånytt frå tidlegare tider. Her finst litt av kvart - i heile spennet frå skjemt til alvor.

Arbeider på Bøbrua fikk veldig bjelke over foten. En av arbeiderne på Bøbrua, Endre Skrøvset fra Bøfjorden, kom stygt til skade da han fikk en 14 meter lang og flere tonn tung bjelke over en fot igår formiddag. Distriktslege Kleven som straks ble tilkalt beordret den tilskadekomne til fylkessjukehuset i Kristiansund øyeblikkelig.

Ulykken skjedde under monteringsarbeid. I den sterke sørvest-kulingen i går formiddag ble den tunge bjelken svinget til side fra bukken den lå på over Skrøvset, som fikk foten i klemme. Hans arbeidskamerater fikk straks løftet bort bjelken, men den tilskadekomne hadde store smerter før han ble sendt til sjukehuset. (Tidens Krav 26. juli 1963).

Gratis rasteplass i Rindal. Det er ikke mye en får gratis i våre dager. Det aller meste får en finne seg i å betale for. Men en og annen er det som mener at enkelte ting bør være gratis for alle. Ola Skjølsvoll i Rindal eier et lite område ved riksveien der han har satt ut et bord og noen benker. Når turistene kommer forbi dette stedet lyser et skilt dem imøte: Gratis hvileplass. Alle som ønsker det kan her få sette opp telt og slå seg til for natta eller lenger. Så vidt vi vet er Skjølsvoll det eneste stedet i landet der det er gratis camping. (Tidens Krav 26. juli 1963).

Engler og sprit smakløs blanding. Et tiltak som unektelig er mer originalt enn smakfullt, er satt i gang av en nattklubb i New York som utelukkende vil by på gospel-musikk. Men trass i den smukke hensikten er resultatet blitt temmelig blandet, for den religiøse negersangeren presenteres i omgivelser der serveringsdamer utkledt som engler, går omkring og bærer brennevinsglass på tamburiner i stedet for på vanlige brett! (Tidens Krav 26. juli 1963).

Ingen kjedelig ventetid på resultater ved Innsbruck-OL. Resultater kommer etter noen sekunder. Hverken pressefolk eller andre skal behøve å gå rundt og kjede seg med å vente på resultater og plasseringer under vinterolympiaden i Innsbruck om 5 - 6 måneder. Når den starter i januar vil en hel park med datamaskiner stå klar til å sprøyte ut alt om hver eneste øvelse, bare sekunder etter at øvelsen er unnagjort. De nyeste maskinene vil sørge for den hurtigste service i olympiadens historie.

I Innsbruck vil man f. eks. få resultatene for kunstløp 400 - fire hundre - ganger hurtigere ferdig enn ved den siste vinterolympiade som ble holdt i Europa, nemlig Cortina i 1956. Da utførte man arbeidet for hand og det tok 8 - åtte - timer før man kunne oppgi de endelige resultater. I Squaw Valley i 1960 gikk det betydelig fortere, men selv der tok det hele 12 - tolv - minutter før resultatene for kunstløp forelå. Denne gang vil det ta høyst ett minutt etter at den siste dommeren har avgitt sine karakterer.

Start- og innkomsttider, dommerkarakterer og poeng m. v. blir overført fra hvert konkurransested direkte til datamaskinene i Innsbruck, som regner ut resultater og plasseringer i løpet av noen få sekunder.

I over ett år har databehandlingseksperter fra Ibm bodd i Innsbruck og arbeidet som medlemmer av den olympiske organisasjonskomite. (Tidens Krav 26. juli 1963).

Aarsveksten paa Nordmøre. Vi spurte fylkesgartner Eide, som kom fra Surnadal og Rindal, om, hvordan utsikterne for aarsveksten ligger an.

- Noget senere end vanlig.

- Hvormeget?

- Kanske et par uker.

Merkelig nok var det i Surnadal og Rindal kommet længer paa eng og aaker end i de ytre bygder.

I Rindalen blomstret heggen allerede.

- Det blir vel for vaadt og raat nu?

- Ja, om vaaren ønsker man gjerne regn og fuktighet; men alt med maate! Nu er det for meget av det gode.

- Aarveien kan vei bli bra endda?

- Ja da, ingen tid er forleden; men sol trænges der nu, og det snart; meget sol maa der til og da kan der bli kronaar end da. Lad os haabe, at det vil bli slik! (Romsdalsposten 5. juni 1923.

Billige ture til Inderdalen. Ulvund billag utfører resten av juli og august faste ture til Dalabø via Ulvundfossen - hver fredag efter S/S ankomst til Røkkum kl. 5 em. retur fra Dalsbø til Ulvund kl. 8.

Avgang fra Dalsbø søndag kl. 3,30 em. til Røkkum i korrenpondance med ruteskipet fra Todalen.

Billetpris for hver person kr. 0,25 pr. km.

Utfører ellers extra ture over Ulvundeidet og Tingvoldhalvøen naar somhelst ønskes og til rimelig pris.

Plass bestilles hos Henrik Røkkum. Rigstelefon Ulvund. (Annonse i Romsdalsposten 18. juli 1923).

Lauseldar. Stovehuset på paa garden Mauset i Surnadal har brunne, og det meste av innbuet strauk med. Huset var trygda, men so laagt at eigaren lid eit stort tap. (Den 17de Mai 1. mai 1933).

Vi bruker smør. Næsten ingen eksport i mars. Siden smøret blev saa billig paa nyaaret og efter at det blev satt i gang en propaganda for øket forbruk, og med delvis retur av smør til meierienes leverandører, er smøreksporten praktisk talt opphørt. Det var saaledes i mars bar en nettoeksport paa 1 tonn, mot 158 tonn i mars i fjor, og 290 tonn i januar-februar iaar. (Nationen 3. mai 1933).

Ved 17. maisalutt på Eidsvoll fikk en ung mann revet vekk hele høire hånd, så den måtte amputeres. (Nidaros 19. mai 1933).

17. mai i Surnadal. I Surnadal konsentrerte festlighetene sig omkring det gamle tingsted Honstad, hvor tilslutningen var meget stor. Efter gudstjenesten i Ranes kirke av prost Aune gik borgertoget til Honstad, og om eftermiddagen var det taler av redaktør Skylstad og O. K. Skuggevik samt Sivert Glærum. (Nidaros 19. mai 1933).

«Kolonial-Kaffe» er både god og billeg. Og analyser syner at næringsverdet heller ikkje er lite. Åttat desse eigenskapane eig han den fyremunen at han er ufårleg for helsa. Det er difor ein sjølvsagt ting at «Kolonial-Kaffe» vert vår drykk heretteer. Surnadsal 23. februar 1933. Astrid og Bjarne Slapgard, høgskulelærar. Annonse i Den 17de Mai 29. mai 1933).

Storbjørka fall. På øvre Sæther i Surnadal blev der fredag felt ei stor bjørk på innmarken. Den blev tatt med roten og der måtte 30 mann til for å ta treet nedlagt! Bjørka var ei ordentlig kjempe, den målte 163 cm i omkrets 2 meter fra jorden og var 12 meter høi. Det er beregnet å skulle bli 6 meter favnved av treet. (Sør-Trøndelag 30. mai 1933).

Slem isbrand og tørke i mange bygder. Fra Surnadal meldes til Nidaros at isbranden er meget stygg både i Surnadal og Rindalen. Eldre folk kan ikke minnes den så slem noen gang før. På mange gårder vil foravlingen sikkert nedsettes med halvparten. I Surnadal er det verst på Mogårdene og Skjermo og i Rindalen er det fælt overalt på flatlandet. Folk har nu fått en ekstravåronn med å pløie op til grønnfor det isbrandherjede enget. (Nidaros 31. mai 1933).

Konservator Peterson holdt lørdag foredrag i Sunndal. Han mente at Sunndal har vært bebodd fra 2 eller 3 årh. efter Kristus. (Tidens Krav 28. juni 1933).

Uhell på Enge som kunne fått alvorlige følger. På Enge Tresliperi inntraff igår et uhell som kunne ha fått de alvorligeste følger. En arbeider kom borti en aksel med trøien sin. Han klarte å stå imot en stund, men tilslutt blev han slengt rundt. Klærne blev helt ribbet av ham, ja til og med strømpene blev tatt med. Mannen blev kastet bortover gulvet. Han blev straks bragt til læge men denne kunde konstatere at der ikke var tilføiet noen alvorlig skade. Det hele innskrenket sig til enkelte blodutredelser. Det må betenges som det rene under at arbeideren kom fra det med livet. (Tidens Krav 28. juni 1933).

«Vennebesøk». Gjøvik: En mann fra Randsfjorden som har avsonet en dom for hjemmebrenning, fikk da han slapp ut vite at konen hadde hatt jevnt besøk av en venn. I går natt kom vennen sammen med sin bror. Da de vilde trenge sig inn i huset opstod det et voldsomt basketak. Vennen, broren og konen gikk til angrep på mannen, som til slutt måtte fortrekke fra huset. De fleste vinduer i huset blev knust. «Vennen» er arrestert, men broren har man ikke kunnet finne. (Agder 8. mai 1933).

Smårollingene drakk hjemmebrent. Den tilhørte gutter i 16 - 17-årsalderen. (A. P.) I Eiker kom forleden 3—4 småroliinger over et lager med hjemmebrent som var skjult i nærheten av en bekk. Smårollingene, som bare var i alderen 6 - 7 år, smakte på innholdet, og resultatet var at de blev snyten fulle. Historien hadde nær utviklet sig til en tragedie, idet smårollingene ravet om i fylla, falt i bekken og hadde nær druknet. Heldigvis blev de bragt på det tørre og i hus i god behold. Det er blitt bragt på det rene at hjemmebrenten var gjemt bort av to gutter i 16 - 17 års alderen. Disse guttene hadde igjen fått hjemmebrenten av en kone i det noksom berømte «Mexiko». Kona er nå blitt arrestert for forholdet. (Sarpsborg Arbeiderblad 9. april 1938).

Hjemmebrenning i ysteriet. I Vågå er en eiendommelig sak under opseiling. Det er kommet op at maskinisten på Vågå Ystrie — assistert av et par andre av betjeningen - har vist sig mer enn almindelige vinnskipelige. Disse har ifølge ysteristyrets formann funnet det helt utilstrekkelig at ysteriet kun skulde sysle med koking av ost. I maskinrummet har de foretagsomme mennesker innstallert inventar for framstilling av «hjemmebrent»! Her har de drevet gjæring i ystepannene og destilert nektar. Karene er anmeldt, og lensmannen har efter endt efterforsking nå oversendt saken til politimesteren. (Oppland Arbeiderblad 6. april 1938).

Drepte kameraten med kniv. Slagsmål etter fest med hjemmebrent. I Nesseby er det ved 2-tiden natt til søndag forøvet et drap idet en 18 år gammel gutt er blitt drept av sin 20-årige kamerat med knivstikk. De to hadde sammen med nogen andre ungdommer vært på fest hvor det blev drukket adskillig hjemmebrent. På hjemveien blev det endel klammeri og to av guttene føk på hverandre. Plutselig trakk den ene av dem, Jon Persen, en tollekniv og stakk den dypt inn i nakken på Nils Jørgensen, som døde like efter. Persen forsøkte også å komme de andre til livs, men han blev overmannet før han fikk anledning til å forøve mer skade. (Sandefjord Blad 18. mai 1938).

Korpela-sekten på korstog til Finnland. Korpelasekten har ikke latt høre fra sig i den siste tid, men nu er det igjen blitt liv og rørelse der oppe ved den svensk-finske grensen. Forleden samlet en flokk Korpela-menn sig og gikk over på den finske siden bevebnet med økser for å gjøre et voldsomt omvendelsesforsøk i en finsk husmanns plass. Den svenske grensebevoktning hadde underrettet det finske politi om hvad som var i gjære. Folk samlet sig på nabostedene og Korpelamennene blev dre vet tilbake over grensen. Optrinnet gav anledning til en intens undersøkelse som ledet til eiendommelige opdagelser. Det viste sig at Korpelasekten i den siste tid har syslet med hjemmebrenning, og det er klart at korstoget til den finske siden av grensen forleden blev foretatt efter en større konsumering av hjemmebrent. Sektens nuværende profet, Siikavaara, har tilstått overfor politiet at han syslet med hjemmebrenning. Politiet fant også i hans bolig store mengder hjemmebrent. (Nordlys 9. mai 1938).

Falt hjemmebrentapparatet ned fra himmelen? Eller kanskje bare ned fra loftet. Under efterforskningen omkring den dramatiske brannen i Mælandsgaten 7 på Rjukan for en tid siden, fant man et spritapparat i en tom leilighet i husets 3. etasje, og så vidt man kunde se var det en eksplosjon i dette apparatet som hadde forårsaket brannen. Ingen i huset vil vedkjenne sig apparatet. Alle sammen blev avhørt av Tinn forhørsrett forleden, men ingen av dem hadde hatt noen anelse om apparatet. «Apparatet kan da vel ikke være falt ned fra himmelen», sa sorenskriver Erik Horn og vred sine hender i fortvilelse. «Nei, men det kan ha falt ned fra loftet», svarte et av vidnene, og understreket at det lå mye skrammel på loftet efter alle de leieboere som gjennem årene hadde bodd i huset. Samme vidne beklaget at han ikke hadde noen primus nå. Han hadde hatt en mengde, men Marumsrud hadde tatt dem alle sammen. (Telemark Arbeiderblad 28. mai 1938).

Stangvik Budgett. Litt større skatteprosent enn ifjor. Stangvik herredstyre har vedtatt budgettet for 1930—31 således: Herredsbudgettet 48,400, fattigbudgettet 18,000, skolebudgettet 17,700, tilsammen 84,100. Herav på herredets matrikkel 1000, til utligning på formue og inntekt 83,100, særskilt på Stangvik sogn 1500, særskilt på Todalens sogn 750.

Budgettet blir å utligne slik: På herredets matrikkel 1000, på den an tatte formue 3 kr. pr. 1000. og på den skattbare inntekt med 11.9 pct. for hovedsognet og 12 pct. for Todalens sogn. Ifjor var skatteprocenten 11.6 for hovedsognet og 11.7 for Todalens sogn. På formue den samme promille som iår. Det vedtokes at reduksjonstabell 5 blir å benytte ved årets ligning og inntil ander ledes blir bestemt. (Trøndelagen 12. april 1930.

Den forsvundnes unge Oslo-dame funnet som lik. I sjøen utofr et høit stup. Den unge Oslodame som mandag formiddag forsvant fra Kvanne (ikke Kvarme, som en trykkfeil hadde gjort det til i Nidaros igår) i Stangvik, hvor hun var på besøk hos sin forlovede, doktor Hareide, blev igår eftermiddag gjenfunnet død i sjøen omtrent en kilometer fra distriktslægens bolig.

Både mandag og igår hadde op til et hundre mann lett efter den forsvundne, og letingen så også ut til å skulle bli resultatløs også igårkveld, men i 5-tiden om etter middagen opdaget man nedenfor hovedveien mot Stangvik merker efter damesko i marken. På dette sted går veien ikke langt fra sjøen, men adskilles fra denne ved et høit stup hvorfra man har en glimrende utsikt over fjorden. Her er det også opsatt noen benker for dem som vil nyte utsikten.

Da man mente at det var en mulighet for at Oslodamen kunde ha gått ut på stupet og fait i sjøen, blev det soknet i fjorden nedenfor og efter en kort tids sokning fant man den forsvundnes lik på 4—5 meter dypt vann. Liket bar, såvidt man kunde se, ikke noen merker på ytre vold, og heller ikke hadde det merker efter å ha vært i berø ring med bergknausene nedenfor. Damen må således ha fait direkte i sjøen fra toppen av stupet. Den forulykkede het Hildur Lund og var som før nevnt vel tyve år gammel. (Trøndelagen 26. oktober 1932).

Fyrwald til Stangvik. I statsråd igår er sogneprest i Valdres L. C. A. Fyrwald utnevnt til sogneprest i Stangvik. Den nye Stangvik-presten er danske. Han er født i 1888 og har tatt teologisk embedseksamen i Kjøbenhavn. Siden 1920 har Fyrwald vært sogneprest i Vang i Valdres efter at han hadde avlagt en i henhold til teologisk embedseksamen svarende prøve. Fyrwald var med på innstillingen fra menighetsrådene i Stangvik prestegjeld; men som nr. 1 var innstillet stiftskapellan Skjånes. (Trøndelagen 28. juni 1930).

Ein kobbe på landevegspromenade, er vel noko nytt, men det var ein vitne til nyleg i Surnadal. Han gjekk med sakte fart oppover vegen og stansa i Bjorhølen, der han ligg og solar seg som ein annan feriegjest. – Ein trur at kobben hev fylgt ein laksestim inn i fjorden og oppover elvi til han til slutt altså hev teke landevegen fatt, for «Fiskaren». (Firda 24. juli 1943). 

Losjefest i Surnadal. Surndølen, losja på Honstad, hadde en gild fest fyrte helg på Honstad skule. Da alle losjer av I. O. G. T. var innbedne møtte mykje folk fram so me fekk fullt hus. Lærar Svean styrde møtet og festen.

Tilslutt tala sokneprest Aune um avhaldssaka. Eit klårt og ålvårsamt foredrag, djuptenkt og råmande.

Gutten fisket en huggorm. I Øvre Surnadal blev der forleden gjort en eiendommelig fangst. En liten gutt i 6-7 års alderen var ute for å prøve fiskelykken, og utvalgte sig en lun plass ved en bakevje nær elven. Her satt han troskyldig og ventet på å få napp. Men småørretten var lunefull og vilde ikke bite i det blanke solskinnet.

Et stort hell var det at gutten passet sig for å ta i den mens den levet, ellers vilde det ha gått galt. (Nidaros 10. juni 1926).

Hvis så er tilfelle må her foreligge et tilfelle av grov forsømmelse fra lensmannens side. (Tidens Krav 1. september 1933).

Skatterestansene er fremdeles store i Surnadal. Og somlet med innfordringen har også vært store. Det fortelles; så ledes at flere som har betalt sin skatt er blitt krevet på nytt for samme skatten. Hvorledes det så går med dem som uheldigvis har mistet kvitteringene er et spørsmål av interesse for mange i bygden. Er det lensmannen eller fhv. herredskasserer som har skylden.

Men så en dag i forrige uke blev der rent opløp, idet en 30-40 bygdefolk troppet op for å opsøke gutten. Han skulde stenes fordi han brente så dårlig brennevin, det var bare vann, blev det sagt, og det var til pass til ham at han fikk straff. Nu foretok politiet ransakning hos ham, og denne bragte for dagen to 5-liters kanner med hjemmebrent, og dessuten en hel flaske. Flasken var gjemt på et meget lurt sted, nemlig i barnevognen under et lite barn, som ikke ante noe om sin ansvarsfulle jobb som den skjulte skatts vokter. (Kongsvinger Arbeiderblad 17. august 1933).

Lite sømmelig er det for oss å tåle at slikt selges i vårt land.

Det er folk med de mindste kirkelige og religiøse interesser, som ivrer for at faa vestlandsdialekten ind i kirkerne vore.

Rettelse. Trykkfeils- eller kanskje det er skrivefeils-djevelen har vært slem mot mig i min omtale av Romfo kirke i nr. 22 i Arbeider-Avisen. Den har flyttet Romfo kirke fra Sundalen til Surnadalen, og gjort sistnevnte til «den trange dal«, noget folk i Surnadal neppe vil vedgå. Korrespondent. (Arbeider-Avisen 25. februar 1925).

Kringkastingen fra Surnadal bragt i orden. Den finner sted 15. januar med et utmerket program. Vi vekslet iformiddag noen ord med den kjente fiolinmaker og energiske formann i Nordmøre Spelmannslag, Sigurd Øverås, som fortalte at han idag hadde fått meddelelse om at kringkastingen av bygdestevnet i Surnadal var iorden. Den finner sted søndag 15. januar med ordfører Ola Dønheim som hallomann og arkitekt Grimelund, Trondheim, som kringkastingens representant.

Tur til Surnadal. I anledning kringkastingen avgår motorbåt f k. søndag. Avgang fra Vågeveien kl. 8. Returnerer fra Surnadal umiddelbart efter at kringkastingen er ferdig. Anløper Halsa og Torjulvågen. Tur og retur fra Kristiansund kr. 3.-. Henvendelse Olaf Wåge, Clausenengen. Nordm. Spelmannslag. (Annonse i Tidens Krav 11. januar 1933).

Aftenen igår var en veldig reklame for Kristiansund og Nordmøre. Vi skal imorgen offentliggjøre Peder Hals mektige og stemningsfulle prolog. (Tidens Krav 16. januar 1933).

En engelskmann som bor i Surnadal en stor del av året, mr. J. L. Chaworth Musters har ifølge meddelelse til «Romsdalsposten» stiftet et Surnadal Naturvern med formål å hindre ødeleggelse av verdifulle og interessante dyre- og planteslag i Surnadal. Mr. Musters er zoolog og har i flere år studeret dyrelivet i dalen. 1 «Norsk Ornitologisk Tidskrift» har han skrevet en interessant artikkel om fuglelivet i Surnadal. Formannen i Surnadal Naturvern er mr. Musters, nestformann og sekretær lærer Ola Sylte og kasserer gbr. P. O. Moen. (Nidaros 2. juni 1928).

Blev hengende med hodet ned i brønnen. Rystende ulykke i Borgrund juleaften. Ålesund, 26. desb. Juleaften ved 7-tiden skulde en kjøbmann Guneriussen, som bor i Borgrund like ved Ålesunds bygrense, hente vann i en brønn et stykke fra huset. Han blev påfallende lenge borte, og man begynte å lete efter ham. Han blev da funnet hengende efter benene ned i brønnen. Benene hadde satt sig fast i de gjenklemte brønnlem; hodet var under vannet. I fallet hadde Guneriussen knust isen på brønnvannet med hodet, som hadde flere stygge sår. - Han hadde hengt slik en halv times tid, da han blev funnet.

Det var på en biltur til Hokksund at presten kom på fylla, og da reisens mål var nådd nektet han å betale chaufføren. Denne henvendte sig derfor til lensmann Olsen, som kom tilstede, men heller ikke det hjalp. Den berusede passasjer nektet tillike å opgi navn og enden blev han havnet i fyllearresten. Neste dag vil de han imidlertid heller ikke ut med navnet og han blev derfor transportert til Kongsberg, hvor han fastholdt sin nektelse helt til han blev truet med fengselsstraff. Da sa han endelig hvem han var.

Døde av tresprit. En løsarbeider i 40-50-årsalderen blev tirsdag funnet død i kjelleren til på et snekkerverksted i Mysen. Mannen, som visstnok skulde polere møbler, hadde drukkket tresprit og derefter lagt sig til å sove. Da folkene på verkstedet kom for å se til ham, var han død. (Totens Blad 27. oktober 1932).

Under menighetsmøtet i Rindal søndag oplyste biskopen at antallet av uekte fødsler i Rindal er under halvdelen av gjennemsnittet som er 9 prosent. I Rindal utgjør tallet av de uekte 3,8 prosent av samtlige fødte. (Nidaros 27. september 1932).

Arbeidstilsynets formann i Surnadal er tilstått en årlig lønn på kr. 400. Avlønningen er fastsatt av herredstyret etter arbeidsinspektørens tilråding. (Tidens Krav 2. august 1948).

Idrettsløyvingane i Surnadal. 4400 kroner delt på idrottslaga og skuleidrotten. Etter framlegg frå det kommunale idrottsutval har Surnadal heradstyre delt den sumen som er ført upp til idrotten på budgetter for 1946-47 som nedanfor. Ein tek då atterhald om endeleg godkjenning av budgettet. Øvre Surnadal idrottslag kr. 1000,-

Eidet fotballklubb kr. 1000,- Idrottslaget Framtid kr. 700,- Idrottlaget Bjørn kr. 700,- Skuleidrotten kr. 1000,- Vandrepremier kr. 50,- Administrasjon kr. 150,- (Tidens Krav 1. mars 1947).

Tjenestegutten forsøkte å sprenge husmannen i luften. Bergen: På Grime i Fana er der begått en forbrytelse av sjelden art. En tjenestegutt, Lars Håheim, forsøkte å sprenge huset på husmannsplassen i luften med dynamitt. Ingen av de seks i huset kom tilskade som ved et under.

Kommunalt nytt frå Rindal. Frå overingeniøren var det kome skriv saman med utskrift av vedtak i Surnadal heradstyre den 24. sept. 1927 med søknad om auking av kjørefarten på bilar til 45 km. pr. time istaden for som no 35 km. på Surnadal hovudveg. Vart samrøystes ved teke å søkja om at farten på dei beine og synberre strekningar av riksvegen i Rindal kan aukast til 45 km. Samstundes vert søkt om at bilfarten vert nedsett til 25 km. pr. t. frå Rindal skule til prestegarden (ca. 900 m.), på grunn av at strekningen er tettbygd. (Nidaros 4. august 1928).

En engelsk videnskapsmann, som om sommeren opholder sig i Surnadal, mr. M u s t e r s, har ligget ca. 3 uker ved hvalstasjonen på Hestnes, Hitra, for å studere hvaler efter opdrag av British museum. Han passerte nylig Trondhjem på gjennemreise til Surnadal og benyttet anledningen til å bese Videnskapsselskapets zoologiske samlinger og den biologiske stasjon. Det lot til at han på begge de nevnte steder fant ting som vakte hans interesse. (Nidaros 4. august 1928).

En fruktbar sølvrevtispe. På Ødegård i Litledalen (Sunndal) har de en sølvrevtispe som forleden nedkom med 9 - ni friske, fine hvalper. Alle befinner sig i beste velgående. Det må vel sies å være litt av en rekord! (Fylket 26. april 1930).

En liten biomstendighet. En tidligere skiblæge forteller om en kollega som serverte ham følgende usedvanlige sykehistorie pr. brev:

I tilslutning til vår beretning om matrosens mirakuløse helbredelse sender vår kollega, dr. X oss disse linjer: I mitt brev glemte jeg nok å anføre en liten biomstendighet. Det brukne ben var av træ.» (Tidens Krav 16. juli 1932).

Blindfødd fekk synet etter 44 år. I Tsjekkoslovakia har ein mann som var fødd blind fått syn etter ein operasjon han hadde nyst. Mannen som no er 44 år gamal, fortel at det var eit vonbrot å sjå verda. Han hadde tenkt seg alt so mykje annleis og fagrare. Det tok tid fyrr han fann seg til til rettes. Ofte laut han lata att augo når det vart for flokut å sjå. (Romsdals budstikke 16. juli 1930).

Vi lever i en ny tid. De store avstander kortes inn. Daglig får man beviser på at avstandene kortes inn. En herværende forretningsmann kunde i går meddele at han opplevet en stor overraskelse. Han sendte nemlig igår et brev til London og fikk idag telegrafisk svar på dette brev. Saken var at luftruten hadde tatt brevet i Oslo.

Konflikt ved Rindal komm. Auto. Meglingen resultatløs. Chaufførene ved Rindal kommunale Auto har organisert sig, og har krevd en ukelønn på 75 kroner pluss vekselpenger. Dette krav har selskapets styre ikke kunnet godta, og begge parter har vært innkalt til meglingsmøte. Meglingen har ikke ført til noe positivt resultat, og det er sannsynlig at de 7 chauffører vil gå til streik. Saken vil bli forelagt herredstyret med det første. (Tidens Krav 2. juli 1938).

Fryktelig ulykke i Skien. Skien: (A.P.) En stygg forbrenningsulykke inntraff i går morges i Skien. En 74 år gammel kone, Tora Andersen Tjønna, fyrte ved 8 tiden op et kokeapparat. Hun har vært plaget av gikt, og for å lindre smertene pleide hun å smøre sig over armene med sprit. Det gjorde hun også igår. Plutselig eksploderte apparatet, og i ett nu stod fru Tjønna i lys lue. Hun var alene i leiligheten og løp ut på gårdsplassen. De andre som bor i huset, fant henne der som et eneste levende bål. De fikk slukket ilden, og læge blev tilkalt. Hun hadde fått håret svidd av, og huden over armer, hake, hals, bryst og ben var brunbrent helt inn til kjøttet. Smertene var fryktelige, og lægen sendte henne straks til sykehuset, hvor man oplyser at hennes tilstand er ytterst alvorlig. (Tidens Krav 24. juni 1935).

Molde folkemængde. Av den samlede folkemængde i Molde 1. december 1920, i alt 2637 mennesker, var der 24 dissentere, nemlig 3 tilhørende den lutherske frimenighet, 13 metodister, 1 baptist, 1 romkatolikk, 3 adventiser og 3 som ikke tilhørte noget samfund, meddeler «Romsd. Budst.» (Romsdals Amtidstidende 16. juni 1922).

En tid efter laa imidlertid hanen igjen paa gulvet, denne gang blodig og næsten død. Rundt om den var det blod.

I Søya på Kvanne er det tatt en laks på 12,5 kilo. Det er omlag 14 dager siden laksefisket startet i elva, og flere av fiskerne har fått opptil 5 lakser. Den vanlige størrelsen på laksen er mellom 3-5 kilo. De siste dagene har det også vært forekomster av svel i Søya, så fisket der karakteriseres som noe overkant av normalår. Opptil 30 laks er allerede dratt opp av elva. (Tidens Krav 14. juni 1972).

Hurtigrutene langs kysten vil snart forsvinne, mener Samferdselsdepartementet, og en av årsakene er det stadig økende antall av småflyplasser. Det går vel samme vei med hurtigrutene, som det i sin tid gjorde med fjordbåtene etter at veier, biler og busser tok over. For den rastløse passasjertrafikk er vel dette et framskritt, men for gods og delvis post er det et tilbakeskritt og likeså for kystbefolkningen som blir mere isolert enn før. En kan vel snart si at Norge ikke er en sjøfarende nasjon, særlig innenriks. (Aura Avis 13. juni 1972).

«Varmet» rundt ørene med sin kones veske. Hattlesburg (AP). En mann ble nylig arrestert for å ha stjålet 75 dollar fra sin kone. Etter arrestasjonen opplyste han til politiet at han ikke hadde hatt noe valg. Han hadde tatt håndvesken fordi hun brukte den til å slå ham i hodet med. Han slapp fri. (Tidens Krav 9. juni 1962).

Det vert no kloakk og vannklosett i kommunegardeni Øksendal. Samvirkelaget held på og skal leggja inn slikt utstyr i si bygning, og det vil falle billegast om kommunen tok denne kostnaden på same tid i si bygning, då det kan nyttast same røyrledning eit stykke. (Tidens Krav 9. juni 1952).

Bilferge Kr.sund - Kvisvik. Efter initiativ av M.F.R. holdtes der i Kristiansund tirsdag en forberedende konferanse om spørsmålet bilferge Kvisvik - Kr.sund. (Fylket 22. januar 1931).

Okse drept av elektrisitet. En merkelig hendelse inntraff forleden på en gård i Rokke. En stor okse hadde om natten slitt sig og rumsterte rundt i fjøset, hvor den tilslutt rev løs noen elektriske ledninger med den følge at den blev drept. Den kraftige okse kunne ikke hamle op med de moderne hestekrefter. Da gårdens eier om morgenen forsøkte å fjerne de løsrevne ledninger, fikk han et voldsomt støt, men slapp ellers fra det med skrekken. (Fylket 3. mars 1931).

I farten noterer vi at en 85 år gammel kvinne forleden blev begravet i Paris i en kiste, som hun selv hadde kjøpt for omkring 50 år siden; hun hadde daglig brukt den som spisebord. (Romsdals Budstikke 6. juni 1922).

Slagsmaal og skyting. Hamar. Under et stygt slagsmål 1. pinsedag i Stange, hvor der var adskillig fyll, kom noen ungdommer i klammeri. En som var utenfor klammeriet, sprang inn efter et haglgevær og siktet på en av urostifterne. Dennes bror fikk slått geværet tilside, så skuddet gikk i luften, men vedkommende siktet en gang til og traff en som het Holm i underlivet. Holm bragtes på sykehuset og er ennu i live. (Romsdals Budstikke 6. juni 1922).

To mann overnattet i fyllearresten i Kristiansund natt til i går. Den ene som hadde sovnet fra middagen på en kafe fikk en liten bot før han slapp ut igjen. (Tidens Krav 1. juni 1967).

Isbrannen herjer i Surnadal får Tidens Krav opplyst. På en enkelt gård har en måttet pløye opp over 50 mål eng mer enn det var tenkt å pløye. (Tidens Krav 1. juni 1957).

Hjertelig tak for utvist opmerksomhet paa min 62-årsdag. Hans Knutsen. (Romsdals Amtstidende 29. mai 1922).

Surnadal Billag måtte gi opp. Passasjer- og godsruter stoppet. Surnadal Billag ga i går opp kampen mot de dårlige veier og innstilte passasjer- og godsrutene mellom Trondheim og Kristiansund.

Gårdbruker i Åsskard fant oksen død på båsen. En gårdbruker på Åsgard i Åsskard fant for leden dag sin ettårsgamle okse liggende død i båsen da han kom borti fjøset. På et eller annet vis hadde oksen hengt seg opp i halsbåndet og blitt kvalt. (Tidens Krav 5. mai 1958).

Vipa sett i Surnadal. Vipa ble registrert i Surnadal 19. februar i år, kan Olav Krangnes fortelle. Han så en enslig vipe ved «Porkå» på Syltøran under telling av sjøfugler denne dagen. Så vidt man kjenner til har man aldri registrert vipe så tidlig i Surnadal så dette er en artig og uvanlig observasjon. (Tidens Krav 3. mars 1982).

Bare noen linjer om... Otta, der Nord-Gudbrandsdal herredsrett behandler en sak mot fire unge gutter. De er tiltalt for å ha ødelagt 17 høyhesjer hos to gardbrukere. (Arbeiderbladet 4. mars 1982)

Bjørn skutt i Surnadal. Mandag aften den 23. juni blev en bjørnebinne skutt inne i Østbødalsheiene av John B. Østbø og Ole O. Åsen. To andre var opstillede ved et viktig pass og skulle ta varmt imot bjørnen når den kom. Men John B. Østbø og Ole O. Aasen som gikk efter sporene og skulde jage den, skjøt bjørnen. (Romsdals Budstikke 4. juli 1923).

Fjøs- og laavbygning totalt nedbrændt. Brand utbrøt der i Bolgen i halvottetiden igaarkveld i Peder Skjærets fjøs og laavebygning.

Vi gjentar ogsaa idag vaare henstillinger til folk om at assurere sin eiendom. (Romsdalsposten 10. august 1926).

I Ilabergene hændte ogsaa en ulykke idet en fyrbøter omborg på «Inga I», som for øieblikket ligger i Hommelvik under beruselse faldt utfor et 12 meter høit stup og slog sig ihjel. (Romsdalsposten 18. mai 1925).