Smånytt

Småstoffet i avisene er på vikande front i den digitale tidsalderen. Denne sida er meint som trøyst for dei som saknar kuriositetar, merkelege historier og dei gode notisane. Vi dukkar ned i dei gamle avisarkiva, og plukkar fram smånytt frå tidlegare tider. Her finst litt av kvart - i heile spennet frå skjemt til alvor.

28. januar 2023

Surnabuss utfor veien med 40 passasjerer. Ingen personer kom til skade, men bussen ble atskillig ramponert. Et uhell som kunne fått de alvorligste følger inntraff i Rindal i går. En av Surnadal Billags nyeste busser, som var underveis fra Trondheim til Kristiansund, kjørte utfor veien og veltet. Det var styrestaget som røk og forårsaket uhellet. Bussen var full-lastet med påskereisende, omlag 40 personer, men alle slapp fra uhellet med skrekken. Bussen derimot ble en del ramponert, flere ruter ble slått inn og fjærene i forstellet ble skadet. (Tidens Krav 30. mars 1948).

Provisorisk elveforbygning nødvendig i Surnadal. Flommen har alt gjort stor skade. Som følge av at Surna på grunn av de siste dagers kraftige regnfall har tatt et nytt leie, ble de kommunale myndigheter i Surnadal i går nødt til å ta opp spørsmålet om å gå i gang med øyeblikkelig elveforbygging.

Det ble i går ettermiddag gjort henvendelse til oppsynsmann Moldal, men saken haster og det er spørsmål om kommunen skal forskuttere, slik at elveforbyggingen blir satt i gang straks.

Elva har alt gjort atskillig skade og en vil forhindre at det skal bli en katastrofe. I går ettermiddag tok regnet til igjen og utover kvelden regnet det ganske kraftig.

Både torsdag og hele fredag forsøkte en å sprenge isdemningene med dynamitt, og i går kveld var en kommet så langt at vannet så smått tok til å strømme gjennom en av åpningene. Sprengningsarbeidet fortsetter i dag. Enkelte steder har imidlertid elven gravd ganske stygt opp og det haster med å få bygd en provisorisk elvefor bygning. (Tidens Krav 13. mars 1948).

Kirken styrtet sammen under snømassene. Bare tårnet og sakristiet står igjen. Kirken i Grue i Finnskog styrtet ned i går morges og ble totalt skadd. Bare tårnet og sakristiet står igjen, men de må antakelig rlves. Det antas at det er det tykke snølaget på taket som er årsaken, men det er også grunn til å tro at ulykken kan skyldes bygningens konstruksjon som ikke var helt førsteklasses. Orglet som stod oppe i koret ble merkelig nok ikke skadd og ble brakt i et hus i nærheten. Prekeskolen og benkene ble derimot fullstendig smadret. For sikkerhets skyld vil en nå ta kirkeklokkene ned fra tårnet da det er fare for at det vil falle sammen. Grue kirke ble innviet og tatt i bruk i 1886. (Tidens Krav 29. januar 1948).

21. januar 2023

Kringkastingen fra Surnadal bragt i orden. Den finner sted 15. januar med et utmerket program. Vi vekslet iformiddag noen ord med den kjente fiolinmaker og energiske formann i Nordmøre Spelmannslag, Sigurd Øverås, som fortalte at han idag hadde fått meddelelse om at kringkastingen av bygdestevnet i Surnadal var iorden. Den finner sted søndag 15. januar med ordfører Ola Dønheim som hallomann og arkitekt Grimelund, Trondheim, som kringkastingens representant.

Der vil bli følgende program: Åpningstale av Sigurd Øverås, Nordmørsprolog av Peder Hals, felespill av Olav Kallset (Nordmørsmusikk), felespill av Tore Hoås, sang av sangkoret Tordenskjold under dirigent Lars Sæther, foredrag av ordfører Dønheim, solosang av Peder Hals, fiolinmusikk av Ingrid og Ivar Eide, foredrag av Peder Alsvik om: Nordmørsfiskerienes utvikling, fiolinmusikk av Ingrid Eide og Erik Armhjell (hardingfele).

Kringkastingen begynner kl. 20. Der vil bli arrangert med dampskib fra byen til Surnadal. Det utmerkede program skulde borge for at lytterne den aften vil få et godt innblikk i nordmørsk natur, næringsliv og kultur.

Kringkastingen foregår fra Surnadal folkehøgskule. (Tidens Krav 5. januar 1933).

Tur til Surnadal. I anledning kringkastingen avgår motorbåt f k. søndag. Avgang fra Vågeveien kl. 8. Returnerer fra Surnadal umiddelbart efter at kringkastingen er ferdig. Anløper Halsa og Torjulvågen. Tur og retur fra Kristiansund kr. 3.-. Henvendelse Olaf Wåge, Clausenengen. Nordm. Spelmannslag. (Annonse i Tidens Krav 11. januar 1933).

En strålende kveld i Surnadal i går. Kringkastingen fra Surnadal av Nordmøre Spelmannslags bygdestevne igår blev meget vellykket. Kringkastingen foregikk fra folkehøiskolen som var overfyllt. Arrangementet tjener formannen i laget, fiolinbygger Øverås, til stor ære. Musikken, sangen og foredragene av Peder Alsvik og ordfører Dønheim blev avviklet utmerket. Lytterforholdene var bra.

Arkitekt Grimelund, som var kringkastingens representant uttaler til vår utsendte medarbeider at han aldri har overvært et arrengement utenfor studio som har vært så vellvkket som det i Surnadal igår.

Alt gikk strålende fra først til sist. Arkitekten uttaler videre at det er meget sannsynlig at Kristiansund kan få også en aften i Kringkastingen hvis byen kan by på et ordentlig program. Det er bare at man får garanti for det, så vil sikkert kringkastingen stille sig velvillig.

Aftenen igår var en veldig reklame for Kristiansund og Nordmøre. Vi skal imorgen offentliggjøre Peder Hals mektige og stemningsfulle prolog. (Tidens Krav 16. januar 1933).

14. januar 2023

Nordmørsrenn i Surnadal. Torvald Heggen igjen best i lang rennet. Einar Løset slått. Lørdag og søndag holdt Framtid, Surnadal, Nordmørsrenn. Vær og føreforholdene var svært gunstige lørdag, men søndag slo det over til mildvær. Konkurransen var knivhård særlig i langrenn hvor rindalingene med Torvald Heggem i spissen var de ledende - han har til tross for det er første året han starter i kombinert renn, vunnet første premie de fire ganger han har startet. Hopprennet vart flyttet til en mindre bakke ved lagets skihytte, da lagets bakke nede i dalen ikke kunde brukes på grunn av snemangel. Stevnet avvikledes snøgt og greit.

Resultatet blev: Bare langrenn 15 km.: 1. Torvald Heggem, Nansen, 57,23. 2. Einar Løset, Troll, 58,36. 3. Sverre Fjelle, Nansen, 1,00,00. 4. Olaf Nordvik, Søya, 1,00,20. 5. Gunnar Heggem, Nansen, 1,00,28. 6. Lars Flotten, Troll, 1,01,32. 7. Einar Sæter, øvre Surna, 1,01,32. 8. Olav Røen, Troll, 1,01,49. 9. Hans Bævre, Surnadal, 1,01,52. 10. Jon Trønsdal, Nansen, 1,02,17. 10. Anton Moen, øvre Surnadal, 1,02,42. Kombinertklassen: 1. Ingebrigt Landsem, Troll, 59,30. 2. Ivar Nordvik, Søya, 1,02,52. 3. Gunnar Vøllum, Surnadal, 1,03,31. Kombinert renn, sluttresultatet: 1. Ingebrigt Landsem. 2. Ivar Nordvik. 3. Gunnar Vøllum. 4. Åge I. Grimsmo, Framtid. Damenes premie for beste hoppløper tilfalt Åge Grimsmo, hans hopp var 33,5. (Nidaros 29. februar 1928).

En engelskmann som bor i Surnadal en stor del av året, mr. J. L. Chaworth Musters har ifølge meddelelse til «Romsdalsposten» stiftet et Surnadal Naturvern med formål å hindre ødeleggelse av verdifulle og interessante dyre- og planteslag i Surnadal. Mr. Musters er zoolog og har i flere år studeret dyrelivet i dalen. 1 «Norsk Ornitologisk Tidskrift» har han skrevet en interessant artikkel om fuglelivet i Surnadal. Formannen i Surnadal Naturvern er mr. Musters, nestformann og sekretær lærer Ola Sylte og kasserer gbr. P. O. Moen. (Nidaros 2. juni 1928).

Heradstyret vilde ikkje kjøpe ørna. På siste møtet i Rindal heradstyre upplyste lærar L. Øye at eit prakteksemplar av ei ørn var skote i Løfald. Ørna mælte 2,25 meter i vengjefang og hadde ei kroppslengd på 1 meter. Han gjorde framlegg um å yta upptil 10 kr. til kjøp av ørna, og at heradstyret så skulde gje ho til Videnskapsselskapet i Trondhjem. Framlegget fall med 12 mot 4 røyster. (Nidaros 6. januar 1928).

20. desember 2022

Blev hengende med hodet ned i brønnen. Rystende ulykke i Borgrund juleaften. Ålesund, 26. desb. Juleaften ved 7-tiden skulde en kjøbmann Guneriussen, som bor i Borgrund like ved Ålesunds bygrense, hente vann i en brønn et stykke fra huset. Han blev påfallende lenge borte, og man begynte å lete efter ham. Han blev da funnet hengende efter benene ned i brønnen. Benene hadde satt sig fast i de gjenklemte brønnlem; hodet var under vannet. I fallet hadde Guneriussen knust isen på brønnvannet med hodet, som hadde flere stygge sår. - Han hadde hengt slik en halv times tid, da han blev funnet.

Den tilkalte læge foretok oplivningsforsøk i 2 timer, men forgjeves. Den uhyggelige ulykke på selve juleaften har gjort et dypt inntrykk her på stedet, og for familien, som satt hjemme og ventet, var det selvføigelig et fryktelig slag. (Nyt Land 31. desember 1927).

Uhyggelig julekalas i Trøgstad. Mysen, 28. des. Gården Skogsberg i Trøgstad var igår skueplassen for en begivenhet som let kunde endt med et drama. 2 brødre som bor på gården hadde sittet sammen og turet. Den ene av dem forlangte av sin svigerinde å få mere julebrendevin. Da dette blev nektet ham gikk han ut og fik fatt i et haglgevær. - Med dette siktet han gjennem kjøkkenvinduet og traff veggen like ved det sted hvor brorens kone stod. Derefter begyndte han å slå ut vinduene i huset. Lensmannen blev varslet og da han kom tilstede var mannen ifærd med å bearbeide døren med en øks. Han blev arrestert og transportert til Momarken hjelpe fengsel. Det var en mann i 35-årsalderen. (Nyt Land 31. desember 1927).

En sogneprest i fyllearresten. Han nekter å søke avskjed. At en prest blir arrestert for fyll hører heldigvis til sjeldenhetene i vårt land, men denne sørgelige skjebne overgikk dog i sommer en gang sognepresten i Rollag og Veggli, Sigurd Førde.

Det var på en biltur til Hokksund at presten kom på fylla, og da reisens mål var nådd nektet han å betale chaufføren. Denne henvendte sig derfor til lensmann Olsen, som kom tilstede, men heller ikke det hjalp. Den berusede passasjer nektet tillike å opgi navn og enden blev han havnet i fyllearresten. Neste dag vil de han imidlertid heller ikke ut med navnet og han blev derfor transportert til Kongsberg, hvor han fastholdt sin nektelse helt til han blev truet med fengselsstraff. Da sa han endelig hvem han var.

Nu skulde man tro at saken derefter kunde være ordnet noenlunde i stillhet. Men, nei takk. Den uheldige sogneprest ønsket ikke det. Han hadde fått høre et uttrykk om ham som han fant for nærmelig («det var f ... til prest», sa lensmannen) og anla derfor sak mot denne. Dokumentene i affæren befinner sig for øieblikket hos statsadvokaten.

Saken har ennu ikke vært fore relagt kirkedepartementet. Det har imidlertid underhånden vært henstillet til hr. Førde å søke avskjed for at saken på denne måte kunde ordnes, men det har han ikke vil let gå med på. (Glommen 31. januar 1927).

18. desember 2022

Døde av tresprit. En løsarbeider i 40-50-årsalderen blev tirsdag funnet død i kjelleren til på et snekkerverksted i Mysen. Mannen, som visstnok skulde polere møbler, hadde drukkket tresprit og derefter lagt sig til å sove. Da folkene på verkstedet kom for å se til ham, var han død. (Totens Blad 27. oktober 1932).

Tyfus og hikke. Fra Surnadal skrives til «Nidaros»: I de siste dager er inntruffet et tilfelle, som sannsynligvis er den meget omskrevne hikkesyke. Før jul forekom et tilfelle av tyfus som heldigvis ikke ennu har trukket flere efter sig. Nylig døde en ung gutt av blodforgiftning fra et lite skrubbsaar paa en finger. Det vi ser at man ogsaa bør passe paa smaa saar som ser uskyldige ut. Lægen anbefaler jod. (Nidaros 21. januar 1921).

Frå Surnadal heradstyre 10. desember 1932.
- Um hundeskattrestansane vart det eit langt ordskifte. Det vart so vedteke at hundeskattelistene heretter ikkje vert å setja upp av heradstyret. Avgifta for komande år vert å betala ved innmeldinga av hund. Og dei som ikkje melder av vert meldt sjølv - og fær taka fylgjene.

- Vart ref. skriv, fra justis departementet um politivedtekter for dansarfestar. I samhøve med dette kritiserte ymse talarar sterkt den overdrevne skriving i «Adressa» um dansegalskapen i Surnadal. - Lensmannen fekk då i uppdrag å koma med fram legg til vedtekter med det første. (Tidens Krav 14. desember 1932).

Under menighetsmøtet i Rindal søndag oplyste biskopen at antallet av uekte fødsler i Rindal er under halvdelen av gjennemsnittet som er 9 prosent. I Rindal utgjør tallet av de uekte 3,8 prosent av samtlige fødte. (Nidaros 27. september 1932).

Enestående nattverdssøkning i Rindal. 22,2 prosent av menighetens samlede tall. Under meninghetsmøtet i Rindal kirke uttalte biskopen sin glede over nadverdsøkningen innen menigheten. Den var i jevn fremgang og viste 22,2 prosent av menighetens samlede tall. Dette tall var det høieste som biskopen hadde truffet på under sin tid som biskop. (Nidaros 27. september 1932).

Åsskard kommune under administrasjon. I statsråd igår er det besluttet at Åsskard kommune i Møre fylke tas under offentlig administrasjon efter begjæring av fylkesutvalget på grunn av forskjellige forhold ved administrasjonen som fylkesutvalget anser for ytterst uheldig og som er forlangt rettet, men som herredstyret ikke har vært villig til å rette på tilfredsstillende måte. Til kongevalgt medlem og formann i administrasjonsstyret er opnevnt gårdbruker og redaktør Hans Holten, Åsskard, med lensmann Iver Dyrnes, Stangvik, som varamann. (Nidaros 14. mai 1932).

Bilbrøitingen i Opdal. Opdal herredstyre anbefalte lørdag at sneplogkjøringen på riksveien gjennem Opdal også til vinteren blir utført med automobil av hensyn til bilruten Kristiansund-Opdal. Veivesenet hadde bortsatt arbeidet som hestplogkjøring. (Nidaros 27. september 1932).

6. desember 2022

Strid om lærartilsetjing  i Surnadal. Lærarrepresentanten protesterar mot tilsetjinga. I skulestyremøte i går vart det tilsett lærarinne i posten i 3. klassen ved Øye skule og handarbeidslærarar i ymse skular. Det hadde meldt seg berre to søkjarar. Tilsett vart som nr. 1 frk. Margit Hande, Nauste i Romsdal med 7 røyster. Nr. 2 fru Margit Coll Bævre, Surnadal, samrøystes. Fru Bævre hadde 4 røyster som nr. 1. Lærarane sin representant i skulestyret, Arne Ellevset, gjorde etter røystinga krav på å få vedlagt møteboka ein protest som gjekk ut på at han ville påtala at fleirtalet ved denne tilsetjinga ikkje hadde teke omsyn til tenestetid og kvalifikasjonar. Arne Heggset slutta seg til denne påtalen. (Tidens Krav 17. september 1948).

Ovidie Tømmervik har sagt opp stillingen sin som lærerinne ved Øye skole i Surnadal. (Tidens Krav 2. august 1948).

Helselagets brakke i Øye. Herredstyret i Surnadal har ved tatt å kjøpe helselagets brakke i Øye, dersom laget er villig til salg. Formannskapet får fullmakt til å ordne kjøpet med henblikk på å nyttiggjøre materialene til reparasjon av gamleheimen. (Tidens Krav 2. august 1948).

Arbeidstilsynets formann i Surnadal er tilstått en årlig lønn på kr. 400. Avlønningen er fastsatt av herredstyret etter arbeidsinspektørens tilråding. (Tidens Krav 2. august 1948).

Sykurs i Surnadal vil bli satt i gang på initiativ av det kommunale husstellutvalg. Utvalget er av herredstyret bevilget et bidrag på kr. 400. (Tidens Krav 2. august 1948).

Surnadal bur seg til vinteren. Heradstyret i Surnadal har gjeve formannskapet fullmakt til å kjøpe brøytebil. Ordføraren har fått full makt til å sette bort snøbrøytinga til Petter Sylte på dei same vilkåra som i fjor. Heradstyret går ut frå at dei som dreiv med hestebrøyting på bygdavegene i fjor tar på seg brøyt inga av dei same vegstykkene denne vinteren og, om dei ikkje gjev anna melding til ordføraren innan 20. aug. (Tidens Krav 2. august 1948).

Sjøissaginga i Surnadalsfjorden. Fjorden skal haldast open heretter. Sjøisnemnda i Surnadal er no ferdig med issaginga på fjorden. I det høvet vende vi oss til for mannen i nemnda skipper Anders Grønset og spurde kor det gjekk med denne saginga. Ja det gjekk etter måten godt, segjer Grønset. Det går då å få ut sjøisen utan isbrytar og, berre ein tek fatt for alvor med saging. Med motorsaging går det etter måten fort, men det går då ogso med handsaging, berre ein held åt. Dei siste dagane måtte vi bruke berre handsag, då den einaste motorsaga vi hadde gjekk i stykker. Vi er vel ferdig med sjøisen for i år no? spør meldaren vår. - Ja, og vi trur ogso at vi sei nare år kan hindra at sjøisen får leggja seg slik. Vi skal heretter ha folk og båtar til å ta fatt med ein gong, held Grønset fram. (Tidens Krav 6. februar 1948).

21. november 2022

Gullbryllup. Siste søndag feiret Ole K. Kvendbø og hustru Margrethe gullbryllup i hjemmet sitt på Eidet i Surnadal. Dagen ble feiret sammen med slekt og venner. Ole har vært snekker og småbruker. Særlig var han ekspert i å lage kjelker. Vi ønsker de trofaste arbeidsfolk en lykkelig livskveld. (Tidens Krav 30. desember 1947).

2. premie til Eidet skule. Den årlige tegnekonkurransen for alle skolebarn her i landet, arrangert av Norsk Tegne- og Håndarbeidslærerforbund og ukebladet «Aktuell» i samarbeid med Nasjonalgalleriet, er nettopp avsluttet, og på premielisten finner vi bl.a.: Gruppe II (3-, 4- og 5-delte skoler). 2. pr., 35 kr.: Nedre Mo skule, Vindøla, 4.-5. skoleår (lærer N. Leirvoll).: Oddlaug Sæter, Ragnhild Aune, Erik Moen, Even Fiske, Målfrid Gulla. Gr. Ill (udelte og 2-delte skoler), 1. pr., 70 kr.: Nyland 2-delt skule, Taftøysundet (lærer O. Rikstad): Aslaug Taftø, Anna Stavnesli, Ragnhild Avlesbug, Anna Taftø, Marie Nordvik. 2. pr., 35 kr: Eidet 2-d. skule, Surna (lærer H. Hendseth): Leiv Melling, Gudrun Kvendbø, Marit Kvendbø, Kristian Ellevseth, Magnhild Kvendbø. (Tidens Krav 25. mai 1949).

Heldig jaktlag viser god sportsånd. Et jaktlag i Surnadal på 6 mann med gårdbruker Olav Aune, Vindøla i brodden, hadde god jaktlykke på hjortejakten. I løpet av de to første jaktdagene skjøt de 2 kronhjorter og 2 koller. Dermed syntes de at de hadde fått nok og avsluttet jakten, enda de var midt oppe i en flokk på 14-15 dyr og hadde tillatelse til å felle flere. Det kan man kalle god sportsånd! Forøvrig meldes fra Surnadal at det er skutt en kronhjort og en kolle i Kvenndalen, men fra Nordmarka foreligger det ikke noen meldinger om jakten. I dag begynner rypejakten og da venter en stort innrykk i fjellet. (25. september 1949).

Idrettsløyvingane i Surnadal. 4400 kroner delt på idrottslaga og skuleidrotten. Etter framlegg frå det kommunale idrottsutval har Surnadal heradstyre delt den sumen som er ført upp til idrotten på budgetter for 1946-47 som nedanfor. Ein tek då atterhald om endeleg godkjenning av budgettet. Øvre Surnadal idrottslag kr. 1000,-
Eidet fotballklubb kr. 1000,-
Idrottslaget Framtid kr. 700,-
Idrottlaget Bjørn kr. 700,-
Skuleidrotten kr. 1000,-
Vandrepremier kr. 50,-
Administrasjon kr. 150,-
(Tidens Krav 1. mars 1947).

Trollheimen - Eidet F.K. 9-1. Trollheimen og Eidet F.K. spilte 4. divisjonskamp i går med det resultat at Trollheimen hentet seg en stor seir. Det ble hele 9-1. Imidlertid er Eidet en ny klubb, så den kommer nok. (Tidens Krav 16. mai 1947).

6. november 2022

Et svært furutre har Fredrik Bruseth, Stangvik, git til Romsdals Amts Skogavdeling ved Jubilæumsutstillingen. Træet er 95 Fot langt, 15 Fot i Diameter ved Roten og 50 Fot høit. Træet, som er fra Øieskogen i Todalen, skal være det største Træ der er vokset nordenfjeldsk. Hr. Bruseth har betalt det med 400 Kr. (Romsdals Budstikke 21. juni 2013). (Red. anm.: 400 kroner i 1913 tilsvarar i 2022 26.000 kroner).

6. november 2022

Samferdsel i fylkestinget. Frå Romsdals Budstikke sitt referat frå Møre fylkesting 14. juni 1920 saksar vi: Sak 112. Man gav enstemmig samtykke til at veianlegget Settemsdal-Skrøvsetvik forseres frem ved at Åsskard herred utreder midler hertil forskuddsvis og videre at Bæverfjord bro bygges for herredets regning mot refusjon av den på stat og fylke fallende del etter hvert som der gis bevilgning.

6. november 2022

Varg i Surnadal? Fra Surnadal skrives til «Nidaros»: Vargen er kommet over til disse trakter. Oppe i fjellene har man rekt spor av udyrene. De har også fulgt skisporene efter noen skyttere som har vært i Vindøldalen og vært like ved en seter som skytterne hadde losjert i natten før.

Nu senere skal udyrene ha vært mer nærgående. De har vært like ned til høiestliggende gårder. Vargens lengste byks er målt til 8 skritt. (Romsdals Budstikke 15. januar 1923).

2. november 2022

Dobbelt dobbeltbryllup. De fire siste av en søskenflokk i Surnadal lager storbryllup. Et storbryllup av de sjeldne blir feiret i Surnadal den 5. juli. Det er nemlig 4 av søskenflok ken Løseth som har bestemt seg til å tre inn i den hellige ektestand, og da det nå for tiden er meget aktuelt med rasjonalisering, ble det ordnet slik at de gifter seg på samme dag og feirer et dobbelt dobbeltbryllup. De åtte lykkelige som med forventning ser fram mot den store dagen, er parene Fredrik Løseth og Jorunn Holt, Asskard, Leif Løseth og Marie Stabell, Stangvik, Gyda Løseth og Karsten Glasø, Surnadal, Ingrid Løseth og Erling Kokkseter, Hommelvik.

Nå er det ikke flere ugifte igjen av søskenflokken Løseth. Fire av flokken har giftet seg før, men en om gangen. (Nidaros 25. juni 1952).

2. november 2022

Surnadal apotek. På siste møte i Stangvik herredstyre forelå en skrivelse fra Surnadal apotek ang. springvannet apoteket får fra dyrlægeboligens vannledning. Apoteket søkte om å bli fritatt for den tidligere fastsatte avgift, kr. 25.- pr. år, tilsammen kr. 125.-. Saken har også vært behandlet av Surnadal og Rindal herredstyre, som begge fastholder kravet. Stangvik herredstyre vedtok enstemmig å holde fast på kravet i likhet med Surnadal og Rindal. (Nidaros 9. februar 1932).

2. november 2022

Utenriksminister Braadland opholdt sig i går i Trondheim på gjennemreise. Statsråden, for hvem sommeren i år har vært en meget travel tid, har benyttet helgen til en weekende-tripp til Gulla gård i Surnadal. Han reiser idag til Oslo. (Nidaros 15. august 1932).

2. november 2022

Hopprenn i Surnadal. Øvre Surna idrettslag arrangerte søndag et hopprenn for lagene i Surnadal og Rindal. Ola Moen hoppet 39.5 og 38, Olaf Røen hoppet 37 og 40 (dagens lengste). Resultatet blev: Over 20 år: 1) Ola Moen ØSI 144, 2) Olaf Røen, Troll 142, 3) LeifSol heim, Nansen 134, 4) Ottar A. Sæter, Framtid 130.25, 5) Gunnar Vullum, Glærum 119.30, 6) Peder Mogstad, Framtid 117.70, 7) Arne Sæter, ØSI 96.80, 8) Tore Skjermo, ØSI 48. (Nidaros 9. april 1932).

30. oktober 2022 

Heimebrennerekspert knepet i Surnadal. Folk i Øvre Surnadal har en tid hatt mistanke om at det har vært drevet heimbrenning i adskillig utstrekning i bygden.

Forleden dag fikk lensmannen greie på at en ungdom skulde ha mottatt en forsendelse, og denne ungdommen tilstod da også i et forhør at han hadde skaffet sig brennevin hos en heimbrenner og opgav også hvem denne var. Mannen blev straks pågrepet av lensmannen og gikk straks til bekjennelse. Han hadde brent ialt 6 ganger, sa han, men det var lenge siden nu, henved 1,5 år. Han benektet å ha solgt mer enn en flaske, derimot hadde han traktert en hel del folk med heimbrent. Det blev beslaglagt et stort fint apparat hos mannen, som skal være riktig ekspert på området. (Tidens Krav 28. november 1932).

30. oktober 2022 

Tjenestegutten forsøkte å sprenge husmannen i luften. Bergen: På Grime i Fana er der begått en forbrytelse av sjelden art. En tjenestegutt, Lars Håheim, forsøkte å sprenge huset på husmannsplassen i luften med dynamitt. Ingen av de seks i huset kom tilskade som ved et under.

Bygningene blev meget ramponert. Man mener at årsaken til ugjerningen er at gutten var sagt op for fjorten dager siden. I et anfall av sinnssykdom har han så begått denne deseperate handling. (Tidens Krav 28. november 1932).

30. oktober 2022

Ulykke i Surnadal. 4 smågutter i Surnadal er kommet tilskade ved at to dynamitt-knallperler eksploderte. De to mest skadede blev bragt til sykehuset i Trondheim. På den en er et øie tatt ut. (Tidens Krav 22. oktober 1932).

24. oktober 2022

I Portugal har man nu gått til å innføre bøter for stavefeil. Alle voksne, barna slipper foreløbig fri, som staver navnet på gater, plasser og veier galt, blir ilagt en bot. (Nidaros 19. oktober 1933).

24. oktober 2022

På tjuvferd i Surnadal. To gutar som for ein månads tid sidan reiste som viseselgarar i Surnadal og naska åt seg både pengar, klær og gullur, stod nyleg til rette for ugjerningane sine i heradsrett på Surnadalsøra. Den eine er frå Trondheim, den andre frå Skjervøy. Båe nekta å ha noko gjere med tjuveriene å gjera. Men domen vart 4 månader fengsel for kvar. Tjuvane var umyndige og måtte ha formyndarar i retten. Dei har fyrr vore straffa. Dome vart ikkje vedteken. (Nidaros 28. oktober 1933).

24. oktober 2022

Middel mot revmatisme. Dr. Frantz Kretschy i Wien har lidt meget av revmatisme, og han besluttet derfor å la seg slikke av bier for å bli kvitte sykdommen. Han lot sig stikke 708 ganger og er nu fri for revmatisme. (Nidaros 28. oktober 1933).

24. oktober 2022

Saueleiting med hund! I Verdal er det de siste uker blitt hentet hjem mange sauer fra skogen ved hjelp av hund. Revrøkter Fridtjov Grønn, Verdal, kjøpte for et par år siden en renraset buhundtispe, og det er de 5 måneder gamle hvalper efter denne som nu gjør tjeneste i skog og fjell. I en håndvending ringer de lynsnare kvalper sauene inn under full los, og det er som regel meget lett å ta dem. Hvalpene har også vært brukt til kvige- og oksejakt. (Nidaros 28. oktober 1933).

24. oktober 2022

Kobberkis funnet i Surnadal. Småbruker Lars Honstad i Surnadal har under nydyrking på sin eiendom kommet over kobberkis. En prøve er sendt en fagmann til uttalelse, og denne sier at efter prøven å dømme må berget være metallrikt og lover godt for drift, såfremt det er nok å ta av. Et arbeidslag er derfor nu satt i arbeide med fjellsprengning for å komme dypere ned. (Nidaros 25. november 1933).

7. oktober 2022

25 huggormer begravet i samme grav. Til «Romsdalsp.» skrives: På Nordmarken i Surnadal blev forleden dag slått 3 svære huggormer på samme lyngtue. Ved å undersøke dem nærmere, viste det sig at alle hadde unger i sig, nemlig 7, 7 og 8, til sammen 22. Alle levende. De måtte bøte med livet og alle 25 blev begravet i felles grav. (Romsdals Budstikke 24. august 1925).

7. oktober 2022

Landskamp i fotball. Oslo: Ved landskampen i går på gresbanen i Oslo mellem norske og svenske seirede svenskene med 7-3. Det var strålende solskin. (Romsdals Budstikke 24. august 1925).

7. oktober 2022

Forbud. Broen i Surnadal fra veien til I. I Grimsmos fabrik er farlig å passere og avstengt for all trafik, hvorfor der herved i henhold til veilovens § 93 nedlegges forbud mot å passere samme. - Overtredelse av forbudet vil bli påtalt og straffet. Kristiansunds politikammer 20-6-25. Reidar Sveen. (Annonse i Romsdalsposten 23. juni 1925).

19. august 2022

M. F R.s vinterrute blir omtrent som ifjor. M. F. R.s styre har hatt møte og behandlet vinterrutene. Rutene blev besluttet bibeholdt som ifjor med undtagelse av Sunndalsruten og ruten på Surnadal og Todalen. Sunndalsruten skal til vinteren underholdes med tre ukentlige turer - måndag, torsdag og lørdag med avgang fra byen kl. 9. Til Todalen og Surnadal blir der 2-dagsturer og 1-dagstur. Båten lørdag fra byen, returnerer mandag. (Tidens Krav 5. august 1932).

19. august 2022

Brand i Surnadal. Solheim tjærebrenneri i Surnadal blev i forrige uke herjet av brand. Flammene slo 15-20 meter i været og var synlige over hele Rindal og Surnadal. Bygningen blev sterkt ramponert og det er bare såvidt taket henger. (Tidens Krav 28. november 1932).

19. august 2022

Heimebrennerekspert knepet i Surnadal. Folk i Øvre Surnadal har en tid hatt mistanke om at det har vært drevet heimbrenning i adskillig utstrekning i bygden.

Forleden dag fikk lensmannen greie på at en ungdom skulde ha mottatt en forsendelse, og denne ungdommen tilstod da også i et forhør at han hadde skaffet sig brennevin hos en heimbrenner og opgav også hvem denne var. Mannen blev straks pågrepet av lensmannen og gikk straks til bekjennelse. Han hadde brent ialt 6 ganger, sa han, men det var lenge siden nu, 1,5 år. Han benektet å ha solgt mer enn en flaske, derimot hadde han traktert en hel del folk med heimbrent. Det blev beslaglagt et stort fint apparat hos mannen, som skal være riktig ekspert på området. (Tidens Krav 28. november 1932).

15. august 2022

Kommunalt nytt frå Rindal. Frå overingeniøren var det kome skriv saman med utskrift av vedtak i Surnadal heradstyre den 24. sept. 1927 med søknad om auking av kjørefarten på bilar til 45 km. pr. time istaden for som no 35 km. på Surnadal hovudveg. Vart samrøystes ved teke å søkja om at farten på dei beine og synberre strekningar av riksvegen i Rindal kan aukast til 45 km. Samstundes vert søkt om at bilfarten vert nedsett til 25 km. pr. t. frå Rindal skule til prestegarden (ca. 900 m.), på grunn av at strekningen er tettbygd. (Nidaros 4. august 1928).

15. august 2022

Sjeldent besøk på Orkanger. En av flyvemaskinene fra Værnes fløi igår over Orkanger. Det var den annen flyvemaskin som har vært over Orkanger - det første flyvebesøk ligger flere år til bake i tiden. Maskinen fløi flere ganger frem og tilbake over Øra i lav høide og satte så kursen inn over mot Værnes igjen. Det sjeldne besøk vakte naturligvis stor opsikt, særlig blandt den yngre generasjon (Nidaros 4. august 1928).

15. august 2022

En engelsk videnskapsmann, som om sommeren opholder sig i Surnadal, mr. M u s t e r s, har ligget ca. 3 uker ved hvalstasjonen på Hestnes, Hitra, for å studere hvaler efter opdrag av British museum. Han passerte nylig Trondhjem på gjennemreise til Surnadal og benyttet anledningen til å bese Videnskapsselskapets zoologiske samlinger og den biologiske stasjon. Det lot til at han på begge de nevnte steder fant ting som vakte hans interesse. (Nidaros 4. august 1928).

15. august 2022

Hesjetrådmangel. Lagrene tømt. Fra Leksvik skrives til Nidaros: Endelig fjorten dager senere enn vanlig er slåttonna i full gang like fra sjøstranda til den øverste gården i Markabygda. Slåmaskiner og ljåer kappes fra tidligste morgen til seneste kveld om hvem som skal ta rekorden i å meie ned det ennu ikke utblomstrede gress. Hesjene brer sig mer og mer ut over ekrer og snor sig rundt hauger og berghamrer. Hesjeveden opbrukes og utnyttes til det ytterste, fra redskapslemmen nedtas gammel streng som for lenge siden er avdanket, og til handelsmenn og samvirkelag både her i Leksvik og i Trondhjem ringes der efter ny. Men lagrene er tømt, e n skal få streng antagelig mandag, en annen tirsdag, en tredje onsdag o. s. v. Forretningene gjør alt for å tilfredsstille etterspørselen og her står store verdier på spill, - for å berge høiet må intet spares, og mangen gammel bonde stirrer sine gamle øine forgjeves halvblind ved å se efter solskinn. Lite høi er innkjørt ennu, men ved hesjing går det nok så lenge man har for som kan henges, verre blir det med srnåenget og markaslåtten hvis solen fremdeles kommer til å streike. (Nidaros 8. august 1928)

7. august 2022

En fruktbar sølvrevtispe. På Ødegård i Litledalen (Sunndal) har de en sølvrevtispe som forleden nedkom med 9 - ni friske, fine hvalper. Alle befinner sig i beste velgående. Det må vel sies å være litt av en rekord! (Fylket 26. april 1930).

7. august 2022

Det blir farlig å være redaktør i Kristiansund. Overfallsmannen fra Tustna som ifjor overfallt sin far og tilføiet ham flere alvorlige slag i hodet med et vedtræ, og som senere satte ild på uthusbygningen og truet med å svi av også hovedbygningen har siden sin siste bedrift sitt et fengslet i Kristiansund.

Igår skulde han føres til kretsfengslet i Molde. bl. a. for å bli mentalundersøkt. På darnpskibsbryggen så han sitt snitt til å rømme fra politivakten og satte i sterkt løp opover byen. Han styrtet inn i en avisredaksjon og spurte efter redaktøren. Før han fikk tak i denne var imidlertid politiet kommet og tok sig av ham. Det viser sig at han har uttalt at han hadde til hensikt å drepe redaktøren fordi dennes blad hadde omtalt hans tidligere meritter. (Fylket 26. april 1930).

7. august 2022

Fryktelig drama. Kjøbenhavn : Fra Lobæk meldes, at der natt til igår utspillet et drama idet en 40 års gammel skomaker Jens Holen har kvalt sine 2 smågutter og derefter hengt sig selv. Hans hustru tok for et par måneder siden livet selv. Det menes, at forbryterhandlingen er begått i sinnssykdom. (Romsdals Budstikke 8. september 1930).

18. juli 2022 

Druknet sig i øltønnen. Eieren av et bryggeri i byen Pilsen har begått selvmord på en eiendommelig måte, fordi hans salg i siste måned var gått tilbake.

Bryggerieieren styrtet sig ned i en med kokende øl fylt 80 hektolitertønne og døde naturligvis straks. Han hadde med kritt skrevet på tønnen at han ikke kunde overleve den skjendsel som ved tilbakegangen var overgått ham. (Tidens Krav 16. juli 1932).

18. juli 2022 

En liten biomstendighet. En tidligere skiblæge forteller om en kollega som serverte ham følgende usedvanlige sykehistorie pr. brev:

«Vi hadde idag et merkelig tilfelle ombord. Ved 4-tiden fait en ung matros, som var høit oppe i masten, ned på dekket og brakk det ene ben. Jeg bant et taug omkring benet, og allerede ved 6-tiden spankulerte han nokså fritt omkring.

Tilfellet blev gjort til gjenstand for en lang avhandling i et fagmedicinsk tidsskrift, da lægen som hadde meddelt det, gjaldt for fullt ut pålitelig.

I det følgende nummer kunde man imidlertid lese følgende lille notis:

I tilslutning til vår beretning om matrosens mirakuløse helbredelse sender vår kollega, dr. X oss disse linjer: I mitt brev glemte jeg nok å anføre en liten biomstendighet. Det brukne ben var av træ.» (Tidens Krav 16. juli 1932).

18. juli 2022 

150 lemen blev i går drept av en mann i Moldelia. (Romsdals Budstikke 17. juli 1930).

18. juli 2022 

Blindfødd fekk synet etter 44 år. I Tsjekkoslovakia har ein mann som var fødd blind fått syn etter ein operasjon han hadde nyst. Mannen som no er 44 år gamal, fortel at det var eit vonbrot å sjå verda. Han hadde tenkt seg alt so mykje annleis og fagrare. Det tok tid fyrr han fann seg til til rettes. Ofte laut han lata att augo når det vart for flokut å sjå. (Romsdals budstikke 16. juli 1930).

18. juli 2022

Mangelen på husassistenter i England er nu så stor at man næsten overalt har måttet anta mannlig hjelp. Det fremheves at de unge menn har glimrende evner i omgangen med støvkosten, og porsellen slår de i stykker med samme ferdighet som kvinnen! (Nidaros 176. juli 1932).

1. juli 2022

Vi lever i en ny tid. De store avstander kortes inn. Daglig får man beviser på at avstandene kortes inn. En herværende forretningsmann kunde i går meddele at han opplevet en stor overraskelse. Han sendte nemlig igår et brev til London og fikk idag telegrafisk svar på dette brev. Saken var at luftruten hadde tatt brevet i Oslo.

Videre kan som bevis herpå anføres at et brev som i morges sendtes fra Tromsø, i eftermiddag er i Bergen. Besvares dette ikveld får man svaret fra Tromsø imorgen eftermiddag. (Tidens Krav 1. juli 1938).

1. juli 2022

En svensk turist har besteget Kalken i Sunndal. Han forteller at det var bløtt og mye sne i høiden. (Tidens Krav 2. juli 1938).

1. juli 2022

Som bestyrer ved Moen handelsforretning i Surnadal efter Erik Fiske er ansatt handelsreisende Lars Moen, Kvanne. (Tidens Krav 2. juli 1938).

1. juli 2022

Konflikt ved Rindal komm. Auto. Meglingen resultatløs. Chaufførene ved Rindal kommunale Auto har organisert sig, og har krevd en ukelønn på 75 kroner pluss vekselpenger. Dette krav har selskapets styre ikke kunnet godta, og begge parter har vært innkalt til meglingsmøte. Meglingen har ikke ført til noe positivt resultat, og det er sannsynlig at de 7 chauffører vil gå til streik. Saken vil bli forelagt herredstyret med det første. (Tidens Krav 2. juli 1938).

23. juni 2022

Kastet knallperler i komfyren. Arendal (AP): Et uheld som kunne ha fått de alvorligste følger, inntraff forleden på Østerå ved Tvedestrand. En kone, som er 80 år gammel, holdt på å rydde ute på gårdsplassen, og fant en liten pakke som hun ikke visste hvad inneholdt. Hun tok den sammen med en del annet søppel og kastet det i komfyren. Pakken inneholdt imidlertid dynamittknallperler, og følgen uteblev ikke. Knallperlene eksploderte med et voldsomt brak, og hele bunnen i komfyren blev slått ut. Kaffekjelen og komfyrringene blev kastet i taket med voldsomhet, og sot og kaffegrut blev slengt rundt hele kjøkkenet. Da folk kom inn i huset fant de konen liggende på gulvet halvt sanseløs av skrekk. Som følge av den kraftige eksplosjon er hun blitt nesten døv, men slapp ellers uskadt fra det. (Tidens Krav 24. juni 1935).

23. juni 2022

Fryktelig ulykke i Skien. Skien: (A.P.) En stygg forbrenningsulykke inntraff i går morges i Skien. En 74 år gammel kone, Tora Andersen Tjønna, fyrte ved 8 tiden op et kokeapparat. Hun har vært plaget av gikt, og for å lindre smertene pleide hun å smøre sig over armene med sprit. Det gjorde hun også igår. Plutselig eksploderte apparatet, og i ett nu stod fru Tjønna i lys lue. Hun var alene i leiligheten og løp ut på gårdsplassen. De andre som bor i huset, fant henne der som et eneste levende bål. De fikk slukket ilden, og læge blev tilkalt. Hun hadde fått håret svidd av, og huden over armer, hake, hals, bryst og ben var brunbrent helt inn til kjøttet. Smertene var fryktelige, og lægen sendte henne straks til sykehuset, hvor man oplyser at hennes tilstand er ytterst alvorlig. (Tidens Krav 24. juni 1935).

23. juni 2022

Omdøpning i Rindal. Rindal herredstyre har enstemmig vedtatt å inngå til statsmaktene med krav om å få bygdens hovedpostkontors navn forandret fra Rindal i Nordmøre til bare å hete Rindal. (Tidens Krav 25. juni 1935).

16. juni 2022

Molde folkemængde. Av den samlede folkemængde i Molde 1. december 1920, i alt 2637 mennesker, var der 24 dissentere, nemlig 3 tilhørende den lutherske frimenighet, 13 metodister, 1 baptist, 1 romkatolikk, 3 adventiser og 3 som ikke tilhørte noget samfund, meddeler «Romsd. Budst.» (Romsdals Amtidstidende 16. juni 1922).

16. juni 2022

Sloss med sig selv. Paa en gaard i Land fant man forleden inde i gangen en hane liggende som død paa gulvet.

Man forstod ikke grunden hertil, og da hanen kom igjen, tænkte man ikke nærmere over saken.

En tid efter laa imidlertid hanen igjen paa gulvet, denne gang blodig og næsten død. Rundt om den var det blod.

Hvordan hadde dette gaat for sig?

Jo, ved at se nærmere efter hadde hanen været i kamp med sig selv.. Der stod eit speil i gangen, og da hanen trodde det var en rival, hadde den gaat paa med dødsforagt. Han hadde ikke git sig før han blodig og ribbet laa på valpladsen, fortæller «Gudbr. Folkebl.» (Romsdals Amtidstidende 30. juni 1922).

13. juni 2022

I Søya på Kvanne er det tatt en laks på 12,5 kilo. Det er omlag 14 dager siden laksefisket startet i elva, og flere av fiskerne har fått opptil 5 lakser. Den vanlige størrelsen på laksen er mellom 3-5 kilo. De siste dagene har det også vært forekomster av svel i Søya, så fisket der karakteriseres som noe overkant av normalår. Opptil 30 laks er allerede dratt opp av elva. (Tidens Krav 14. juni 1972).

13. juni 2022

Metervis med spagetti ned på rekordtid. Fire italienske emigranter, som har slått seg ned i New South Wales i Australia, har klart å spise seg til verdensrekord. For en uke siden satte de til livs 100 meter spagetti i løpet av 42 sekunder. (Tidens Krav 13. juni 1972).

13. juni 2022

Hurtigrutene langs kysten vil snart forsvinne, mener Samferdselsdepartementet, og en av årsakene er det stadig økende antall av småflyplasser. Det går vel samme vei med hurtigrutene, som det i sin tid gjorde med fjordbåtene etter at veier, biler og busser tok over. For den rastløse passasjertrafikk er vel dette et framskritt, men for gods og delvis post er det et tilbakeskritt og likeså for kystbefolkningen som blir mere isolert enn før. En kan vel snart si at Norge ikke er en sjøfarende nasjon, særlig innenriks. (Aura Avis 13. juni 1972).

13. juni 2022

Det var 8 preceterister ved Tingvoll Statsrealskole i år, nemlig: Ingrid Endresen, Liv Marie Hoem, Jorid Lerdal, Oddrun Pauline Ohren, Gunnhild Rakstang, Vigdis Henden, Kristin Marie Sørheim og Halldis Rakstang. En legger merke til at alle disse er jenter og at flere av dem er gode idrettsutøvere. Det går således godt an å kombinere skolegang og aktiv idrett. (Aura Avis 13. juni 1972).

10. juni 2022

«Varmet» rundt ørene med sin kones veske. Hattlesburg (AP). En mann ble nylig arrestert for å ha stjålet 75 dollar fra sin kone. Etter arrestasjonen opplyste han til politiet at han ikke hadde hatt noe valg. Han hadde tatt håndvesken fordi hun brukte den til å slå ham i hodet med. Han slapp fri. (Tidens Krav 9. juni 1962).

10. juni 2022

Fræna beiler etter flyplass. Forprosjektet for stamflyplass for Romsdal og Nordmøre på Malemyrene i Fræna kommune ble oversendt departementet. Det blir enda mer forvirring. (Tidens Krav 20. juni 1967)

10. juni 2022

Det vert no kloakk og vannklosett i kommunegardeni Øksendal. Samvirkelaget held på og skal leggja inn slikt utstyr i si bygning, og det vil falle billegast om kommunen tok denne kostnaden på same tid i si bygning, då det kan nyttast same røyrledning eit stykke. (Tidens Krav 9. juni 1952).

10. juni 2022

Høgskulestyrar Todal har sagt upp posten sin som styrar ved Nordmøre Folkehøgskule frå 1. juli d. å. (Fylket 22. januar 1931).

10. juni 2022

Bilferge Kr.sund - Kvisvik. Efter initiativ av M.F.R. holdtes der i Kristiansund tirsdag en forberedende konferanse om spørsmålet bilferge Kvisvik - Kr.sund. (Fylket 22. januar 1931).

10. juni 2022

Som tidligere nevnt var det forleden et kraftig opvask i Rissa herredsstyre omkring lensmann Krags virksomhet. Lensmannen har nu bebudet at det neste møte skal bli minst likeså livlig. (Fylket 22. januar 1931).

10. juni 2022

Okse drept av elektrisitet. En merkelig hendelse inntraff forleden på en gård i Rokke. En stor okse hadde om natten slitt sig og rumsterte rundt i fjøset, hvor den tilslutt rev løs noen elektriske ledninger med den følge at den blev drept. Den kraftige okse kunne ikke hamle op med de moderne hestekrefter. Da gårdens eier om morgenen forsøkte å fjerne de løsrevne ledninger, fikk han et voldsomt støt, men slapp ellers fra det med skrekken. (Fylket 3. mars 1931).

10. juni 2022

Boksespriten. Porsgrunn. Tre personer her blev i går syke efter å ha drukket boksesprit. De var blinde og døde. Der blev foretatt gjenopplivingsforsøk, men forgjeves. Senere blev to personer funnet etter nydelsen av den samme vare. Boksespriten hadde de skaffet sig i Gjerpen, hvor salg var tilladt. Også de to siste er avgått ved døden. (Fylket 3. mars 1931).

5. juni 2022

I farten noterer vi at en 85 år gammel kvinne forleden blev begravet i Paris i en kiste, som hun selv hadde kjøpt for omkring 50 år siden; hun hadde daglig brukt den som spisebord. (Romsdals Budstikke 6. juni 1922).

5. juni 2022

Bjørn like ved Kongsberg. Drammen. ½ mil fra Kongsberg så man i pinsen en bjørn, og andre har sett spor efter den. Det er en menneskealder siden man har sett bjørn på disse kanter. (Romsdals Budstikke 6. juni 1922).

5. juni 2022

Slagsmaal og skyting. Hamar. Under et stygt slagsmål 1. pinsedag i Stange, hvor der var adskillig fyll, kom noen ungdommer i klammeri. En som var utenfor klammeriet, sprang inn efter et haglgevær og siktet på en av urostifterne. Dennes bror fikk slått geværet tilside, så skuddet gikk i luften, men vedkommende siktet en gang til og traff en som het Holm i underlivet. Holm bragtes på sykehuset og er ennu i live. (Romsdals Budstikke 6. juni 1922).

5. juni 2022

Sauene frøs i hjel. Søndag 29. mai frøs ikke mindre enn 17 sauer i hjel på fjellet i Vinjeøren i Aure. Årsaken til dette må vel nærmest skyldes at man har fratatt de stakkels dyr ulden, deres eneste beskyttelsesmiddel mot kulden, skriver et Kristiansundsblad. (Romsdals Budstikke 8. juni 1922).

1. juni 2022

To mann overnattet i fyllearresten i Kristiansund natt til i går. Den ene som hadde sovnet fra middagen på en kafe fikk en liten bot før han slapp ut igjen. (Tidens Krav 1. juni 1967).

1. juni 2022

Herredshuset i Surnadal skal ikke bli noen lekestue akkurat. Det skal bygges i betong, og grunnflaten blir 36x11 meter. Det skal oppføres med kjeller og to etasjer. ((Tidens Krav 12. juni 1952).

1. juni 2022

Isbrannen herjer i Surnadal får Tidens Krav opplyst. På en enkelt gård har en måttet pløye opp over 50 mål eng mer enn det var tenkt å pløye. (Tidens Krav 1. juni 1957).

1. juni 2022

Hest drevet på land på Kanestraum. Et heste-kadaver er drevet på land på Kanestraum. En ble oppmerksom på forholdet søndag, men enda i går var ikke hesten fjernet fra fjæra der den ligger og råtner og sender ut en fæl stank. Hesten må ha vært søkt ned et sted på fjorden, for en stein var festet til den. (Tidens Krav 25. september 1957).

30. mai 2022

Selvmord. Fra Milano telegraferes at Secolos chefredaktør har begaat selvmord. (Romsdals Amtstidende 29. mai 1922).

30. mai 2022

En trist ulykke. Paa Brakstad i Tingvold hendte lørdag aften i 8-tiden en sørgelig ulykke.

En ung mand i 26-aarsalderen, Bersvend Brakstad, var sammen med sin far ifærd med tømmerskjæring. Faderen forlot en tid sagen for at begive sig en tur ned i vaanehuset. Imens skulde sønnen ta en kapende fra cirkelsagen, da kapenden slog ind i øiet med den følge at øiet blev slaat ind og knust. Den tilskadekomne blev straks pr. motorbaat bragt hit til byen, hvor han blev indlagt paa sykehuset. Operation foretokes igaar. Øiet var saa ødelagt at det maatte tages ut. Stakkars unge mand! (Romsdals Amtstidende 29. mai 1922).

30. mai 2022

Hjertelig tak for utvist opmerksomhet paa min 62-årsdag. Hans Knutsen. (Romsdals Amtstidende 29. mai 1922).

30. mai 2022

Manden løste knuten. En ugift jordbruker paa Bornholm har i vinter hat et par Wienerbarn søken hos sig. Begge parter kom ualmindelig godt ut av det med hverandre, og da barnene skulde reise var sorgen stor. Men manden løste knuten. Han skrev efter barnenes mor en ung enke, og resultatet blev, at de i disse dage har giftet sig. Saa fik barnene lov at bli paa Bornholm. (Romsdals Amtstidende 29. mai 1922).

23. mai 2022

Telefon mellem Norge og Belgien. Fra i dag åpnes telefonforbindelse mellem Oslo og følgende belgiske byer: Brüssel, Antwerpen, Liege og Ostende. Taksten for samtaler om dagen blir kr. 12,90 pr. periode og om natten, fra kl. 9-8 kr. 7,80. (Romsdalsposten 12. desember 1927).

23. mai 2022

Gulla Sommerhotel er nu aapnet og mottar gjester for kortere og længere tid. Pensionspris kr. 10,00 inkl. bevertningsskat. Frit laksefiske, som iaar tegner bra. (Annonse i Romsdalsposten 12. juni 1926).

23. mai 2022

Keisersnit på en rævetispe. Dyrlege Sjaåstad, Namsos, og Annfinsen, Overhalla, foretok forleden en operasjon på en rævetispe som antagelig er den første i den slags på disse dyr, forteller bladet «Namdalen». (Romsdals Budstikke 6. juni 1930).

23. mai 2022

Det blev døden. Nidaros: Oscar Nervik som fredag blev påkjørt av en sporvogn her, døde lørdag kveld uten å være kommet til bevissthet. (Romsdals Budstikke 17. november 1930).

23. mai 2022

Overkjørt av sporvognen. Oslo: En kontorist i 30-årsalderen blev ved 12-tiden natt til søndag overkjørt av en sporvogn her. Han blev straks kjørt til lægevakten, hvor han døde like efter ankomsten. (Romsdals Budstikke 17. november 1930).

23. mai 2022

Falske 25 ører. Åndalsnes: I de siste dager er det her på stedet funnet flere falske 25 ører. Lensmannen har foretatt undersøkelser og den skyldige er funnet. Det er en 19 år gammel gutt. Pengestykkene var lavet av tinn og var meget dårlig eftergjort. (Romsdals Budstikke 17. november 1930).

23. mai 2022

«Lady Rockefeller» er en kvikk og humørfylt film, som delvis foregår i Berlins natkafe «Casanova». Pressen sier at filmen bringer den rette muntre stemning. (Romsdals Budstikke 17. november 1930).

21. mai 2022

Surnadal Billag måtte gi opp. Passasjer- og godsruter stoppet. Surnadal Billag ga i går opp kampen mot de dårlige veier og innstilte passasjer- og godsrutene mellom Trondheim og Kristiansund.

- Veiene er på sine steder så å si uframkommelig, sier disponent Heggset. Det er verste vårsjauen vi har hatt på de ca. 20 år jeg har vært her. Mellom Surnadal og Trondheim er Aune i Rindal det verste stykket, mens det holder på å bli bedre ved Garberg i Meldal. Mellom Surnadal og Stangvik er veien helt ufarbar et stykke.

Inntil videre opprettholder vi bare postrute fra Løkken til Surnadal og videre. På bruddstedet sørom Surnadal blir postsekkene båret et par hundre meter. Melkbilrutene forsøkes holdt i gang. (Nidaros 19. april 1955).

21. mai 2022

Gårdbruker i Åsskard fant oksen død på båsen. En gårdbruker på Åsgard i Åsskard fant for leden dag sin ettårsgamle okse liggende død i båsen da han kom borti fjøset. På et eller annet vis hadde oksen hengt seg opp i halsbåndet og blitt kvalt. (Tidens Krav 5. mai 1958).

21. mai 2022

Gårdbruker i Åsskard fant oksen død på båsen. En gårdbruker på Åsgard i Åsskard fant for leden dag sin ettårsgamle okse liggende død i båsen da han kom borti fjøset. På et eller annet vis hadde oksen hengt seg opp i halsbåndet og blitt kvalt. (Tidens Krav 5. mai 1958).

21. mai 2022

Galdhøpiggen poståpneri ble høytidelig åpnet lørdag, og fra Norges høyeste fjell kan det nå sendes fjbrev og kort til hele verden. (Nidaros 2. kuli 1956).

21. mai 2022

Jordbærgrøt! 2000 kilo i grøfta. En lastebil fra Fauske, som hadde vært i Trøndelag og hentet 2000 kg jordbær, veltet utfor veien i Dunderlandsdalen tirsdag og ble liggende med hjulene i været. Jordbærene ble bare grøt, men begge i førerhuset slapp uskadd fra det. (Nidaros 5. august 1954).

21. mai 2022

Diplomer for godt fjøsstell i Surnadal. To nye leverandører er i år tildelt Surnadal Meieris diplomer for godt fjøs- og mjølkestell. Disse har krevd de oppsatte kravene for 1957-58 og på årsmøtet lørdag ble diplomene overrakt Eli og Arne Skrøvset og Ingrid og Ole S. Dalsegg. Disponent Lunder i Møre og Romsdals Mjølkesentral delte ut diplom til følgende: Mathea Holte og Lars Melling, Tore Bergheim, Marit og Olav S. Ranes, Anna og O. Sæterbø, Gudrun og Knut Høgset, Marie og John Fiskeflotten. (Tidens Krav 14. april 1959).

21. mai 2022

Kjøpmann Lars Moen, Kvanne, ble på generalmøte i Narvik valgt inn i hovedstyret for Norges Kolonial- og Landhandelforbund. (Tidens Krav 12. juli 1960).

20. mai 2022

John Arve Nes er gjenvalgt som formann i Kvanne Hagelag under årsmøtet forleden. Det øvrige styret består av følgende: Marit Haugen, kasserer, Britt Hansen, sekretær og styremedlemmer Rolv Hjelmstad og Johan Aasbø. (Tidens Krav 10. mars 1982).

20. mai 2022

Vipa sett i Surnadal. Vipa ble registrert i Surnadal 19. februar i år, kan Olav Krangnes fortelle. Han så en enslig vipe ved «Porkå» på Syltøran under telling av sjøfugler denne dagen. Så vidt man kjenner til har man aldri registrert vipe så tidlig i Surnadal så dette er en artig og uvanlig observasjon. (Tidens Krav 3. mars 1982).

20. mai 2022

21 dager for promille i Surnadal. En 26 år gammel mann fra Surnadal ble fredag dømt til 21 dagers ubetinget fengsel for promillekjøring på moped. Denne kjøringen fant sted på Nordvikstranda i juli i fjor. Tiltalte ble funnet liggende på veien sammen med mopeden sin og han ble kjørt til Orkdal sykehus hvor det ble tatt blodprøve. Denne viste 2,12 i promille. Tiltalte husket ikke noe av det som skjedde på det nevnte tidspunkt. (Tidens Krav 3. mars 1982).

20. mai 2022

Bare noen linjer om... Otta, der Nord-Gudbrandsdal herredsrett behandler en sak mot fire unge gutter. De er tiltalt for å ha ødelagt 17 høyhesjer hos to gardbrukere. (Arbeiderbladet 4. mars 1982)

20. mai 2022

Luftskibet landet i god behold. Fra Camp Kerney telegraferes at luftskibet Akron nu er landet i god behold. De to mann som assisterte ved landingen blev slept med op i luften hengende i tauene. De falt ned fra omkring 75 meters høide. 10.000 mennesker var vidne til den uhyggelige begivenhet. (Arbeiderbladet 12. mai 1932).

18. mai 2022

Bjørn skutt i Surnadal. Mandag aften den 23. juni blev en bjørnebinne skutt inne i Østbødalsheiene av John B. Østbø og Ole O. Åsen. To andre var opstillede ved et viktig pass og skulle ta varmt imot bjørnen når den kom. Men John B. Østbø og Ole O. Aasen som gikk efter sporene og skulde jage den, skjøt bjørnen. (Romsdals Budstikke 4. juli 1923).

18. mai 2022

Stort legat for Surnadal. Fabrikkeier Grimsmo i Surnadal har oprettet et legat på 100.000, I. A. Grimsmo og hustrus legat. Legatet skal bestyres av direksjonen i Surnadals sparebank. Efter forlydende skal legatets renter bl.a. anvendes til støtte for ungdommer som vil søke en eller annen utdannelse, og til hjelp for folk som på grunn av sykdom eller alder har vanskelig for å klare sig.

Hr. Grimsmo, som er mellom 80 og 90 år gammel, har fra små kår arbeidet sig op til å bli en av Nordmøres rikeste menn. (Romsdals Budstikke 29. januar 1923).

18. mai 2022

Religiøse folketonar. Den rauste bonden Fredrik Bruset i Stangvik har gjeve 100 kr. til utgjeving av nordmørske salmetonar. Kristian Halse hev skrive upp ei samling av slike tonar, og no er dei til prenting i Leipzig. Han hev gjeve ut nordmørske folketonar fyrr og. (Romsdals Budstikke 13. april 1923).

16. mai 2022

Giftmorderen Hopf blev tirsdag henrettet i fænglslet i Frankfurt am Main. Han var like til sidste øieblik ganske rolig og spiste godt. Som en sidste gunstbevisning bad han om at faa lov til at røke nogen cigarretter. (Tidens Krav 1. april 1914).

16. mai 2022

Nordmør Folkehøgskule - Surnadal - tek til 4. oktober. Vanlege høgskulefag for alle. Handarbeid (med nordmørssaum og veving), kjøkkenstell og husstell for gjentor; sløyd og gymnastikk for gutar. To klassor. Godt og billeg upphald på internatet. Pengehjelp til dei som treng. Plan fritt. Skriv etter utgreiding og send innmelding i god tid. Eirik Øverås, Skei i Nordmør. (Annonse i Romsdalsposten 27. september 1927).

16. mai 2022

Samme hjelpen. Forleden kveld, da jeg avla en venn et besøk, satt han i sin stue og knasket spekekjøtt.
-  Er du sulten, sa jeg.
- Nei, men jeg er blitt avholdsmann og så har jeg begynt å spise spekekjøtt i stedet for å nyte alkohol. Det gjør nemlig samme hjelpen.
- Hvad?
- Jo, man blir forskrekkelig tørst av begge deler. X (signatur). (Romsdalsposten 5. februar 1931)

13. mai 2022

Ordf. Ola Dønheim, Surnadal, er tilset som krinssekretær for Vinstre i Møre. (Fylket 11. februar 1930).

13. mai 2022.

Ein heimebrenner fra Aure i Nordmør er innsatt i fengsel i Kr.sund. (Fylket 11. februar 1930).

13. mai 2022

Tyfus og hikke. Fra Surnadal skrives til «Nidaros»: I de siste dager er det inntruffet et tilfelle, som sannsynligvis er den meget omskrevne hikkesyke. Før jul forekom et tilfelle av tyfus som heldigvis ikke ennu har trukket flere efter sig. Nylig døde en ung gutt av blodforgiftning fra et lite skrubbsaar paa en finger. Det viser at man ogsaa bør passe paa smaa saar som ser uskyldige ut. Legen anbefaler jod. (Nidaros 27. januar 1927).

13. mai 2022

Nei. Hamar: Bladet «Opland» har hatt en samtale med biskop Bjønnes-Jakobsen om kvinners adgang til å bli prester. Biskopen fraråder innstendig at kvinner gis tillatelse til å bli prester. (Romsdals Budstikke 11. februar 1925).

7. mai 2022

To permittert ved Surnadal Meieri. To er permittert ved Surnadal Meieri. Dette ble klart på bedriftsmøtet som ble avviklet i går. De som ikke lenger har arbeid er yngre folk, som kan regne med å bli tatt inn igjen som sommervikarer. Hvordan arbeidsutsiktene ser ut etter sommeren er mer tvilsomt.

Bedriftsmøtet i går ga ikke den ønskede avklaring for de ansatte ved meieriet. Fortsatt er det usikkert hvordan den nærmeste framtid vil fortone seg. Frykten for ytterligere sentraldirigering ligger i bakhodet. Informasjonen fra sentralt hold er dårlig. (Tidens Krav 28. mars 1984).

7. mai 2022

Sydlandske gledesscener for opprykk. Aldri før har det vært jublet slik på Steimoegga i Alvdal: Flere hundre surnadalinger stormet banen da 90 minutter var spilt. Det historiske var skjedd; Surnadal spiller i 2. divisjon neste sesong! (Tidens Krav 24. september 1990).

7. mai 2022

Rektorskifte på NoFo. Otto Dyrkolbotn vil fra høsten av overta rektorstillingen ved Nordmøre Folkehøgskule etter Harald Kalland. Kalland har av hensyn til barna funnet det nødvendig å skifte stilling og er tilsatt ved skolekontoret i hjembygda Aure. (Tidens Krav 30. juni 1981).

6. mai 2022

Hvad er dans for noget? I alminnelighet er det ikke tillatt å ta en hvilkensomhelst dame om livet og legge hodet op til hendes eller stirre hende drømmende ind i øinene. Heller ikke kan man uten videre begynde at snurre hende rundt paa gulvet og gjøre skjæve byks frem og tilbake. Tænk Dem hvilke forfærdelige scenerier der vilde utspilles, dersom dette skulde være tillatt - i almindelighet

Da det imidlertid som bekjendt ikke er uten en viss behagelighet at lægge armen om en dames liv og hodet til hendes skulder, og da man jkke godt kan gjøre det med flere damer aapenlyst, har man funnet paa dansen

Bare man kaller det dans, kan man gjøre alt dette. Og som bevis paa menneskenes store tilbøieligheter i førstnævnte retning er det nok at gjøre opmerksom paa hvilken magt dansen er i vort samfund, (Tidens Krav 6. mai 1919).

6. mai 2022

I Surnadal hev det vore røysting um skulemaalet i dei to krinsane Øra og Øye. Landsmaalet vann, paa Øra med 39 mot 27, i Øye med 60 mot 20. No er daa landsmaalet innførd i 6 krinsar i bygda. Berre ein står att. (Tidens Krav 22. september 1920).

6. mai 2022

Flyvning igaar. Mellem kl. 2 og kl. 3 igaar eftermiddag foretok kaptein Dehli ved Lillestrøm 3 øvelsesflyvninger. Skjønt veiret var urolig med sterk vind forløp flyvningerne, som varte ca. 1 kvarter hver, meget heldig. Marken var dækket av 30 cm. sne. (Dagbladet 15. november 1912).

6. mai 2022

Verden rundt. - Vulkanen Ætna utsendte forleden en 5000 meter høi røksøile. - Kong Mianuels veniade, Gaby-Desly, optrær i Amerika for 5000 dollars om uken. - Spanien tænker paa at anlægge et par statsfabrikker for blyantslilvirkning. - I Kina skal der nu ansættes statsdigtere, som skal prise regjeringens handlinger i vers. (Dagbladet 15. november 1912).

6. mai 2022

Spørsmaal og svar ved advokat Hs. Gurstad. En nabo vil ikke, at to brukere skal benytte en vintervei, som er brukt i 45 aar uten paatale av vedkommende. Naboen har ikke hat eiendommen længer end i 25 aar, og veien var altsaa brukt i 20 aar, før han kjøpte den. Har han da ret til at negte bruken? (Dagbladet 15. november 1912).

Svar: Det er neppe rimelig. 

5. mai 2022

Fjøs- og laavbygning totalt nedbrændt. Brand utbrøt der i Bolgen i halvottetiden igaarkveld i Peder Skjærets fjøs og laavebygning.

Hos Skjæret hadde de netop arbeidet og faat høiavlingen i hus og gaat til en av naboene for at hjelpe dem med at faa deres avling ind. Mens de holdt på der, fik man se, at røyken begyndte at stige op fra laaven, og snart stod alt i lys lue. Folk kom snart til men om redning var ikke tale.

Huset med redskaper og årets hele avling gik op i luer. Intet av dette var assurert undtaken selve huset, der hadde en gammel assuransesum, som er alfor liten.

Ilden antas paasat av barn, som har faat fat i fyrstikker.

Vi gjentar ogsaa idag vaare henstillinger til folk om at assurere sin eiendom. (Romsdalsposten 10. august 1926).

Nordmøre Husflidsforening har sendt aarsberetning for 1915. Der holdes træarbeiderkurs i Øre, vævekurs i Sundal og Surendalen og sponkursus i Todalen.

Resultaterne av kursene betegnes som meget gode, og interessen for husfliden er store over hele distriktet, men tilslutningen til foreningen er for liten. Til driften yder staten 500 kr.,  amten 350 og Kristiansunds sparebank 200 kr. (Romsdalsposten 29. mars 1916).

To ulykker i Trondhjem. Lørdag kveld hændte en drukningsulykke, idet en 5 aar gammel gut falt i elven og druknet. Gutten holdt paa at leke da ulykken hændte.

I Ilabergene hændte ogsaa en ulykke idet en fyrbøter omborg på «Inga I», som for øieblikket ligger i Hommelvik under beruselse faldt utfor et 12 meter høit stup og slog sig ihjel. (Romsdalsposten 18. mai 1925).

2. mai 2022

Veibygningen i Møre. Veien Surnadal-Åsskard- Valsøyfjord påbegynnes bygget over Nordmarka efter Bersetlinjen. For linjen Surnadal-Åsskard har flere linjealternativer vært undersøkt. For Nordmarkslinjen er der to alternativer. Bersetlinjen er 11,9 km, og vil koste 555.000 kroner, Glærumslinjen 11 km og vil koste 491.000 kroner, sjølinjen med ferjealternativ 13,2 km og vil koste 688.000 og broalternativet 1,4 millioner kroner.

I overensstemmelse med overingeniøren er veidirektøren kommet til at sjølinjen må oppgis og Nordmarkslinjen velges. Likeledes mener direktøren at Bersetlinjen er den fordelaktigste så vel for gjennemgangstrafikken som av lokale hensyn. (Adresseavisen 10. januar 1929).

2. mai 2022

Konfirmasjon og vakcinasjon. Sokneprest Nils Holte, Molde, skriver i en artikkel i «Fylket» under ovenstående tittel bl.a.:

- Konfirmasjonen er en helt frivillig kristelig kirkelig handling mens vackinasjonen er en av samfundet anordnet medisinsk sikkerhets og kontrollforanstaltning med tanke på en eventuell koppeepidemi.

Da flere presteforeninger - bl.a. også Romsdals presteforening - har henstillet til departementet at denne uheldige kombinering av konfirmasjon og vacinasjon må bli ophevet, er det grunn til å tro at så vil skje i den nærmeste fremtid. (Express nyhets- og annonseblad 10. januar 1929).

2. mai 2022

Mannen løp barbent i snøen for moro skyld. Mysteriet omkring sporene i sneen efter nakne menneskeføtter, er nu opklaret, meldes fra Notodden. De viste sig å stamme fra en eksentrisk mann, som selv uttaler at den nattlige springmarsj på bare føtter nærmest skyldtes et innfall. (Express nyhets- og annonseblad 10. januar 1929).

30. april 2022

63-årig langrennsløper på Nesjestranda. Under kretsrennet på Nesjestranda igår startet også den 63 år gamle Ole Lillevik. Han ga seg riktignok etter å ha gått løypa en gang i likhet med juniorene, men en tør likevel si at en må lete lenge etter en så sprek 63-åring. Arrangørene gjorde da også som riktig var. De ga han en ekstrapremie, og av publikum fikk han en velfortjent hyllest. (Tidens Krav 28. februar 1955).

30. april 2022

Ellers vil vi idag gi honnør til Fostervoll,  kringkastingssjefen personlig,  som sendte oss herlig trekkspillmusikk på lørdagskvelden. Det var nesten mer enn vi hadde ventet, og vi har forlengst tilgitt ham at han søndag morgen sa at «no er klokka 8»,  da den visselig var 9. Han syntes visst han sto skrekkelig tidlig opp på en søndags morgen. (Tidens Krav 28. februar 1955).

30. april 2022

En 34 år gammel løytnant i Luftforsvaret ble stilt for krigsrett i Tromsø, anklaget for under en festlig aften i Oslo å ha festet en ekstra stjerne på skulderklaffen. Utpå natten bl han arrestert for fyllekjøring. Da saken ble påtalt fra LOK, passet han på å underslå papirene, slik at de ikke kom hans overordnede i hende. Han har tatt avskjed fra Luftforsvaret. (Tidens Krav 29. juli 1955).

29. april 2022

En livlig lagmannsrett. Kristiansand. Ole J. Tønnesen, en bror av den bekjente Elias Tønnesen, stod igår for lagmannsretten her tiltalt for flere tyverier. Under rettsmøtet fikk han flere raserianfall, herunder slengte han bl.a. en benk mot lagmannen dog uten å treffe. Tønnesen måtte tilslutt legges i jern og føres tilbake til fengslet, idet han brukte så grov munn at man ikke kunde ha ham i rettslokalet.

Han blev idømt 4 års fengsel, med rett til å holde ham i forvaring inntil 5 år utover denne tid. (Fylket 29. november 1930).

29. april 2022

Møre landbruksselskap. Steinar N. Skrøvset, Surnadal, vert tilstått eit stipend på 50 kr. til å sette seg inn i konstruksjon av rugemaskiner. (Tidens Krav 18. desember 1930).

29. april 2022

Surnadal Bil-lag får buss for rute på Nidaros. Surnadal Bil-lag har hatt årsmøte. Til medlemer av styret vart attvald Kraft Pettersen og Halle. Det vart vedteke å utbetala 5 pct. til aksjeeigarane.

Bil-laget hev ivinter 4 drosjebilar, og hev no vedteke å kjøpa ein buss som er under bygging, for til våren å setja han i dagleg rute millom Stangvik og Nidaros. (Sør-Trøndelag 10. januar 1930).

29. april 2022

En eldre mann fra Orkanger hadde igår trøstet sig på flasken i den grad at han måtte anbringes i arresten. Han blev nemlig nektet innpass i hjemmet i den tilstand han var i. (Sør-Trøndelag 10. januar 1930).

29. april 2022

Stjal konstabelens uniform og gikk på rangel. Tidlig forleden morgen kom en dame inn på Skiens politistasjon og meldte fra at en beruset politikonstabel vaklet rundt i byens gater. Det blev straks sendt ut en bil, og «politikonstabelen» blev kjørt til politivakten Det viste sig å være en kjenning av politiet, som om kvelden ubemerket hadde vært inne på politivakten og stjålet overkonstabelens uniformsfrakk og lue. I dette utstyr hadde han så festet drabelig om natten. (Sør-Trøndelag 10. januar 1930).

29. april 2022

Surnadal Sparebank. På forstanderskapsmøte 20. desember vart Jon Bævrevoll valt til formann i forstanderskapet og Ola Skjermo til næstformann. Inn i styret vart Lars O. Sæter attvalt og ola Bævrevoll (Berset) innvalt som ny. Som ny vara til styret vart Anton Sylte valt. (Tidens Krav 27. desember 1930).

28. april 2022

Skyteuheld i Surnadal. Forleden dag hendte et eiendommelig uhell i Øvre Surnadal. Lars Kvammen holdt på å undersøke en skytemaske inne i stuen og plutselig gikk skuddet av. Kulen gikk tvers gjennoim skaftet på  en slakterkniv som han holdt i hånden og inn i hånden; den gikk dog ikke helt igjennem men kom like frem i huden på håndbaken. To fingre og fremste håndledd vil bli stive. (Romsdalsposten 6. juni 1931)

28. april 2022

Mange nye ordførere på Nordmøre. Flere ordførere på Nordmør har frasagt sig valg som ordfører efter at de er innvalgt i herredsstyret. Det gjeller ordfører Langli i Rindal, ordfører Bæverfjorf i Aasskard og ordfører Rognskog i Halsa. Ordfører Dønheim i Surnadal vil muligens måtte friste loddtrekningens uvisshet. (Fylket 3. november 1931).

28. april 2022

To par bevere ble sendt fra østlandet med spanskebåten, som kom hit  i dag. De skulde til en zoologisk have i Italia. Ved ankomsten hit var begge hannene døde. (Romsdalsposten 24. juni 1931).

28. april 2022

Bilfergen Kvanne-Røkkum har i tiden 1. mai til 18. juli fraktet 403 motorvognenheter. (Fylket 16. juli 1932).

28. april 2022

Kjent nordmann drept. Wllington: Den 35 år gamle fallskjermekspert nordmannen Håkon Quyller blev igår drept ved et sprang med fallskjermen i nærheten av Oamarut. Quyller hadde med fallskjermen hoppet ut av et aeroplan i 1500-1600 meters høide. Fallskjermen åpnet sig imidlertid ikke, og Quyller styrtet til jorden med hodet først. (Romsdals Budstikke 4. mai 1931).