Frå dag til dag

Kronprins Haakon fyller femti år 20. juli. Eg gratulerer tronarvingen med den store dagen, samtidig som eg unner han å vere lukkeleg uvitande om kor fort dei åra han har framfor seg kjem til å gå. Ikkje eingong kongelege slepp nok unna kjensla av at tida går fortare dess eldre ein blir.

For ei tid sidan la eg ut eit bilde av eit par grøne sko her på Skrivemaskineriet Vebju. Eg kjøpte dei i naud, og i all hast, kvelden før avgang til Kreta i 2018.

For folk som fer til sjøs, er 29. juni 2023 faktisk ein aldri så liten merkedag. På denne datoen i 1923 vart måleeininga ei nautisk mil fastsett ved lov.

Seksti år har gått sidan Småøyan camping i Bæverfjord vart opna. 4. juni 1963 meldte Tidens Krav at «ny campingplass i Bæverfjord står klar til St. Hans». Og avisa la til: «Plassen får en gunstig beliggenhet».