«Du mitt Nordmøre» leverer som vanleg

16.11.2021

«Du mitt Nordmøre» sviktar som vanleg ikkje. 2021-utgåva er no i handelen.

Utgjevar av heftet, som første gong kom ut i 1966, er Nordmøre Mållag. «Du mitt Nordmøre» er eit organ for nynorsk språk og kultur på Nordmøre. Bladet skal, slik skriftstyret formulerer det, «gje rom for både nytt og gammalt, dikt og prosa, målføre og livsskildringar, natur og miljø, kultur og næringsliv.

Skriftstyret i 2021 består av Astrid Asheim Aubert (leiar), Ingrid Kjønnøy og Rolv Sæter.

Heftet er som vanleg fyldig og innhaldsrikt, med artiklar som femnar eit vidt spekter av emne. Det er ikkje utan grunn at «Du mitt Nordmøre» er rekna som flaggskipet til Noregs Mållag.

Fotografen Jan Helge Birkelund har levert eit svært smakfullt bilde til framsida.