Eidet Samvirkelag nær 100.000 kr. i omsetning i 1947

28.01.2023

Surnadal Samvirkelag kunne notere god omsetning og auka oppslutning i 1947. Min gamle nærbutikk, avdeling 3 Eidet, hadde også eit framgansrikt år, og var like ved å nå hundretusenkronersgrensa i omsetning.

Laget hadde ved utgangen av 1947 ei omsetning på over 7 mill. kroner og vel 700 medlemmar, går det fram av eit intervju som Tidens Krav hadde med disponent Ole Enge 28. januar 1948. Intervjuet hadde slik ordlyd:

- Surnadal Samvirkelag er en forretning som har hatt jevn framgang i de senere år og framgangen har også vært tilfredsstillende i 1947, uttalte bestyrer Enge i en samtale vi hadde med ham i dag. Omsetningen har i året økt med 288.000 kr. og vi har passert 1 million i samlet omsetning, da vi har en samlet omsetning på 1.061.888,63 kr.

Omsetningen fordeler seg på de forskjellige avdelinger med:

Øvre Surnadal Samvirkelag kr. 169.529,75. En økning på 21.000 fra året før.

Eidet Samvirkelag har en omsetning på kr. 98.725,20. En økning på kr. 16.300 kr.

Honstad Samvirkelag 100.620,98 kr. Det er en økning på kr. 45.000, men laget ble overtatt i 1946 slik at det ikke var i drift hele året.

Surnadal Samvirkelag, selve hovedforretningen, en omsetning på kr. 693.002,70, en omsetningsøkning på kr. 204.722,22. Det er da inklusivt bakeriet som har vært i drift i 6 mnd. med en netto omsetning på 27.000 kr.

- Har dere foretatt noen ut videlse i året?

- Ja, vi har tatt til meg eget bakeri og så ble nybygget på Eidet ferdig til jul. Vi flyttet inn slik at vi tok til med handel der på nyåret.

- Har dere fått noen nye med lemmer i året? - Ja vi har fått 49 nye medlemmer, slik at vi nå har et samlet medlemstall på 700 medlemmer.

- Har dere noen planer om utvidelse i 1948?

- Vi har fått tiilatelse til å åpne en filial på Åmot, men den saka er enda ikke kommet i orden.

- Får dere tilstrekkelig kvote til bakeriet?

- Nei, sukker- og fettkvoten er meningsløs liten. Jeg forutsetter at vi i år får en gunstigere kvote enn i startåret, men vi kan enda ikke på langt nær dekke behovet. Men vi får håpe at medlemmene forstår dette.

- Når vil årsmøtet bli holdt i år?

- Jeg gjør regning med at det vil bli holdt i mars måned.