Dramatisk 90-årsminne: «Hovedveien er truet på flere steder — og mange steder har det funnet sted store utrasninger»

08.07.2022

Flaumen i juli 1932 er den største som nokon gong har vore registrert i Driva. Det er altså 90 år sidan hendinga, som må karakteriserast som ein naturkatastrofe.

Ingen liv gjekk tapt. Men det kunne lett ha gått annleis. Ei historie er frå Gikling bru, der folk hadde samla seg for å sjå på vassmassane. All rekveden gjorde at brua etter kvart begynte å gi etter. Berre sekund før ho reiste, kom sistemann av dei som hadde vore ute på brua seg inn på land.

Det finst massevis av informasjon, både i tekst og bilde, om flaumen. Det er berre å gå inn på nettet og søke. Facebooksida Hundre år i Sunndal kan vere ein bra plass å starte.

Flaumen i 1932 nådde også avisredaksjonane. I Tidens Krav for 8. juli 1932 finn vi denne omtalen av dramatikken i Sunndal:

Store flomskader i Sunndal i går. Mange broer revet bort. Tre revgårder tatt av flommen. Veiforbindelsen Opdøl brutt. Efter et kraftig regnvær natt til torsdag, som varte til igår kl. 15 har Driva gått over sine bredder. Til kl. 18 igår var 5 broer revet bort av flommen.

Rutebilen fra Opdal kom ikke frem igår. Snøgøtubroa, Giklingbroa og Ottembroa meldes bortrevet.

3 revegårder blev tatt av flommen, men dyrene blev reddet. Som ventelig er er befolkningen meget urolig over de ulykker flommen har forårsaket. Ved Furu hvor der som kjent blev foretatt utbygninger mot flomskade har også elven gravet sig frem. Folkene i fjellgårdene er uten forbinnelse med omverdenen efter at broene er revet bort. T. Pedersen og repslager Johansens villaer var en tid truet. Havene til begge eiendommer er under vann. På flere steder opover dalen er store jordstrekninger utgravet av elven og en rekke familier er flyttet fra sine hus, da elven truer med å rive dem bort. Vannstanden var 70 cm. høiere enn i 1924.

Flommen i Driva er inatt gått adskillig ned, men på mange steder bryter elven fremdeles. Hos gårdbruker Lars Håven har den tatt med sig store jordstrekninger. Enkelte steder er det raset ut optil 7-800 meter jord.

På Grøa var man igår helt omflommet av vann - og kjelleren til Grøa handelsforening står fremdeles full av vann.

Grøaelven har tatt nytt leie og det er store vanskeligheter med å få tømt kjelderen.

Hovedveien er truet på flere steder - og mange steder har det funnet sted store utrasninger.

All veiforbinnelse og telefon forbinnelsen er avbrutt. Gårdbruker Ottar Furré mistet igår 2 kalver - som blev tatt av flommen. Det fortelles at det skal være sett flere døde kjyr som er kommet flytende nedover elven.