I 1925 vart 80-åringar avisstoff

03.06.2022

Folk i Norge blir stadig eldre. I 2020 var forventa levealder 84,9 år for kvinner og 81,5 år for menn.

Eg kom over ein artikkel frå 1925 i Romsdalsposten, «Gamle folk i Surnadal», der innsendaren A.S gjer greie for innbyggarar over 80 år i bygda. Artikkelen er innsendt etter at avisa gjekk ut med ønske om å få høyre om gamle folk over 80 år i lesarkretsen.

Går vi retteleg langt tilbake i historia, viser undersøkingar at norske menn i jarnalderen levde i gjennomsnitt til dei vart 38 år gamle. Kvinnene vart på den tida berre 35 år.

Så seint som i 1820-åra var forventa levealder i Norge for menn 45 år og for kvinner 48 år. Tidleg i 1920-åra var alderen for menn auka til 60 år og 63 år for kvinner. Ut frå dette var det kanskje ikkje så rart at Romsdalsposten i 1925 såg eit journalistisk poeng i å finne fram til folk som hadde passert 80 år.

Innlegget til A.S. i Romsdalsposten 23. januar 1925 var slik:

Siden «Romsdalsp.» uttalte ønske om at få høre om gamle folk som var over 80 år hitsætter følgende fra Surnadal for det første:

Lars Åsen, Ranes, caa. 82 år, har været gårdbruker like til det sidste. Enda er han i fuld vigør. De mange, lange arbeidsår kan nok merkes på legemet, men ånden og humøret er like ungt og friskt og gir ikke legemet fred; men driver det stadig til arbeide og påpasselighet overfor gårdens ve og vel.

Ann Taknes er nu ca. 81 år og endnu både ånds- og legemsfrisk. Hun passer og steller sig selv.

Ole K. Taknes, ca. 82 år, endnu åndsfrisk; men legemet har i længre tid været skralt; men han steller endnu sin vesle gård.

Ole K. Sogge, ca. 82 år har nu en tid måttet holde sig fra arbeide; men er stadig interesseret for tidsspørsmål og følger godt med.

Kårmand Jon J. Håndstad, er så vidt vites omkring 84 år. Den gamle mand hugger endnu selv sin ved og gjør sig ofte turer til hestestalden, hvor han hat stor interesse av at stelle med sine hester.

Eli Mogstad, 93 år, er endnu både ånds- og legemsfrisk. Hennes syn er usvækket så hun læser uten briller de fineste bokstaver. Hun er oppe hver dag.

Gurå Ranes 82 år, er fult åndsfrisk, men legemet har været dårligere i det sidste; hun er dog oppe hver dag og stadig syselsat.

Rolf Ranes, 92 år, var jo nevnt i «Romsdalsp.» for vel et år siden. Han er endnu frisk.

Disse nevnes foreløpig; men det er mange gamle igjen her i bygden.