«I denne og tilgrænsende bygder vil sikkert hilses med tilfredshet at der ogsaa paa landsbygden på Nordmør er blit et apotek»

09.10.2022

I 1925 vart Surnadal Apotek, som det første bygdeapotek på Nordmøre, opna. Det staselege bygget fekk ei lang levetid som apotek, og mange frå Surnadal og omegn vil framleis hugse både den spesielle lukta og det staselege inventaret.

I høve opninga 28. august 1925, hadde Romsdalsposten tatt turen til Surnadal for å ta det nye apoteket i augesyn. Avisa sin journalist vart svært imponert.

Reportasjen, som kom tre dagar etter opninga, hadde denne ordlyden:

Surnadals Apotek. Det nye apotek i Surnadal er i disse dage aapnet for publikum.

Apotekpersonalet og haandverkere har i den sidste tid arbeidet under høitryk for at faa alt faardig. Akkurat paa aarsdagen etter apoteker M. Pfefferkorns utnævnelse den 28de august kom saa fylkeslegen som sammen med bygdens distriktslæge inspicerte alt og foretog den officielle aapning.

I denne og tilgrænsende bygder vil sikkert hilses med tilfredshet at der ogsaa paa landsbygden på Nordmør er blit et apotek. Det er beliggende et kort stykke vei ovenfor «Øra» og like ved hovedveien opover dalen.

Det er en ganske imponerende bygning og husets grunnflate er ca. 160 kv.m.

Ved omfattende grunn- og planeringsarbeide som er foretat ved fremtidige planeringer som apotekeren akter at foreta vil ogsaa omgivelserne efterhaanden bli tiltalende. Huset bestaar av to hele etager foruten kjelder og loftsetage.

Hele første etage er utelukkende disponeret for apotekets behov.

I anden etage er apotekerens private leilighet men er kjelderen ogsaa for det meste indredet for apoteket.

Selve ekspeditionslokalet virker meget tiltalende. Det er lyst og i det hele tat let oversiktlig med passe stor ekspeditionsplass og rummelige recepturer.

Gulvet utenfor skranken er belagt med fliser og indenfor med linoleum.

Hygienisk og renslig. Med direkte forbindelse fra officinet findes paa den ene side apotekerens kontor, paa motsat side vaktværelse. Begge lyse og tiltalende rum. - Apotekets utstyr er moderne og tidsmæssig. I laboratoriet finner man montert moderne tekniske apparater av forskjellige slags. - I det hele tat er intet spart for at faa det saa teknisk fuldkomment som man i det hele kan forlange paa et landsapotek.

Og at det ikke er smaatterier det dreier sig om faar man et levende indtryk av ved at høre apotekerens oplysning om at prisen for tiden paa et moderne dampdestillationsapparat som er montert, dreier sig om mellem 2 og 3 tusen kr. Foruten dette fins jo forskj. kostbare præsisjonsvækte, spesifikvægt, mikroskop og utensilier av forskj. slags som hører til et vel ordnet apotek.

Materialkammerne staar likeledes i letvindt forbindelse med ekspeditionslokalet. Det er lyse og luftige rum med moderne standglas, krukker m. v. I hyller og skuffer fins allerede fuldt av forskj. slags droger og kemikalier i tiltalende og praktiske pakninger. - Det hele gir indtryk av at alt vil komme til at maatte tilfredsstille alle berettigede krav baade fra et farmaceutisk og forretningsmæssig standpunkt.

Da der sikkert fra apotekerens side er sat meget ind paa at faa alt saa godt som mulig maa det være tilladt at ønske at resultatet av det deri nedlagte arbeide maa svare til forventningerne.