«Kaffe erstatter ikke prospektkort i farger»

20.05.2023

Vi hentar denne overskrifta frå Tidens Krav si utgåve 22. mai 1963. Mannen bak sitatet er tidlegare herredsagronom i Surnadal, Ola Nordvik.

Artikkelen i avisa handlar om «Utneskonferansen», som vart halden i bygda 20. mai dette året. Eit spørsmål som vart drøfta under møtet, var om det var tilrådeleg å lage ei turistbrosjyre for Surnadal. Dette skulle det vise seg å vere sterkt delte meiningar om. Herredsagronomen var blant dei som ville lage ein slik trykksak. Han meinte at kommunen måtte by turistane det dei ville ha, og konkluderte ifølge referatet med at «vil de ha prospektkort i farger, kan vi ikke by dem kaffe».

Seksti år etterpå framstår heile ordskiftet som temmeleg merkeleg. Men dette var ei heilt anna tid. Lat oss heller ikkje gløyme at åtte år seinare diskuterte Stortinget i fullt alvor om vi nordmenn hadde godt av å sjå på fargefjernsyn. Fargane vann over svart/hvitt, og Norge innførte som siste land i Europa fargefjernsyn. Slagferdige Einar Førde raljerte med motstandarane av fargesendingane, og uttala frå Stortinget sin talarstol: «Synda er komen til Jorda, men vi vil ikkje ha ho i fargar».

Tilbake til «Utneskonferansen». Referatet i Tidens Krav er, sett med 2023-briller, fornøyeleg lesnad. Her er heile teksten:

Under «Utnes-konferansen» som ble holdt i Surnadal mandag, ble også spørsmålet om turistbrosjyrer behandlet. Formannen i Surnadal Friluftsnemnd, agronom Nordvik, ga opptakten og mente at vi må by turistene det de vil ha. Vil de ha prospektkort i farger, kan vi ikke by dem kaffe. Det han hadde tro på var en liten folder, som kunne gi opplysninger om alt det distriktet har å by de tilreisende. En slik folder hadde de tenkt å lage i Surnadal nå, fortalte han.

Områdeplansjef Engja frarådde å lage turistbrosjyrer over for små enheter. Før de satte i verk et slikt tiltak, måtte de i allefall vite hvordan brosjyren skulle spres. Dessuten hadde han ikke inntrykk av at slike lokale brosjyrer var særlig populær ved reisebyråene.

Kontorsjef Solemdal: Som Nordvik nevnte har det vært arbeidet med å skaffe Surnadal en brosjyre. Men vi støter an mot kommunegrensene, og vi tør ikke bevege oss ut over disse i dag. Dermed blir det hele magert, men en framtidig brosjyre må ta sikte på å nå lenger utover.

Engja understreket at det må skilles mellom vervebrosjyre og en trykksak med eksakte opplysninger om området. Han trodde ikke at de seks nordmørskommunene som det her var tale om, heller var stor nok for en egen vervebrosjyre.

Ordfører Edøy uttrykte sin betenkelighet over at Surnadal nå er i ferd med å utarbeide sin brosjyre. Han trodde kommunen var for liten til en slik fint utstyrt brosjyre.

Kontorsjef Eidsvåg uttalte seg som en profesjonell reiselivsmann og han kunne ikke si seg enig med Engja i at de små lokale brosjyrene var mislikt av reisebyråene. Tvert i mot, sa han.

Vebjumerknad: Vi går ut frå at debattanten som er omtala som «kontorsjef Solemdal», er kontorsjef Georg Solheim.