Nordmørske tonar på plate

07.12.2021

«Oppsong for nordmøringar» var tittelen på ei plate som kom ut like før jul i 1976. Utgjevar var Ottar Roaldset frå Torjulvågen, som året etter grunnla plateselskapet Oppsong.

Som det går fram av artikkelen i Tidens Krav, innheldt plata eit breitt spekter av musikk frå Nordmøre. Hørkelgaiddan, som deltek på utgjevinga, skulle i 1981 bli vinnarar av Spellemannprisen for plata «Tøffelmusikk». «Tøffelmusikk» var utgitt på Oppsong, som gjennom si levetid ga ut ei rad plater med nordmørsrelatert musikk.

(Klikk på bilda for å forstørre).