P. E. Gjerstad festa Surnadal Billag sine femti første år til lerretet

06.05.2022

Surnadal Billag markerte 50-årsjubileet sitt med eit stort arrangement i Trudvang laurdag 5. mai 1962. Tidens Krav var i høve markeringa på Øra-tur, og trykte på jubileumsdagen ei heil side med omtale av feiringa og jubilanten.

Som ein del av markeringa hadde selskapet engasjert målaren P. E. Gjerstad til å lage eit kunstverk, som skulle illustrere Surnadal Billag si utvikling gjennom femti år. Dette fanga også Tidens Krav sin utsendte, «Tordivel», si interesse. Under overskrifta S.B.'s utvikling inspirerer, har artikkelen om P. E. Gjerstad slik ordlyd.

Et ska'plagg, sier man gjerne når noe riktig krevende må gjøres ferdig til fastsatt tid. Ikke å undres over at 72-årige P. E. Gjerstad i Surnadal brukte ordet både titt og ofte da vi forleden dag besøkte billaget på Øra.

Kunstverket som han var i full gang med, skal illustrere SB's utvikling gfennom 50 år og vil bli hengt opp i Trudvang i dag. Foran selskapets dominerende bygning har Gjerstad malt en av de mest dekorative bussene og som en kontrast til denne, femseteren litj-Rexen. Den siste har kunstneren vært lur nok til å skjule for oss!

Man kan godt flire av ni hestekrefter i dag, men det er ikke til å bortforklare at såvel stor-Rex som litj-Rex var en lykkelig start for et selskap som i dag opererer med 165 hk.

Av reportasjen i avisa går det fram at jubileumsfesten i Trudvang låg an til å bli storstilte greier. 230 gjester skulle «spise mesteparten av en velfødd okse», og fylkesmann, samferdselskonsulent og representantar for naboselskapa ville vere på plass.

Styreformann Aage Grimsmo skulle halde velkomsttalen, medan Hans Hyldbakk var hyra inn til å lese sin eigen prolog. Fire veteranar i selskapet, John O. Øye, John Aarnes, Lars Hegseth og Anton Bergheim skulle heidrast med medalje for lang og tru teneste, overrekt av fylkesmann Anger.

Surnadal Billag vart registrert som selskap 24. juni 1912 under namnet Surendals Automobil A/S, som seinare vart forkorta til Surendals Auto A/S. Edv. Anderson var første styreformann med Peter Wichberg som kasserar. Dei andre i styret var I. A. Grimsmo, P. Scether, S. J. Mogstad og A. M. Åsbø.

I ei årbok som stiftaren I. A. Grimsmo førte til eige bruk, noterte han: «I mars 1912 fikk jeg dannet Surendals Automobil selskab ved at jeg tok 1/3 part av aktiene seiv, og da der ved auktion blev solgt 3 biler i conkursboet efter Nordmøre Automobilselskab, som paa to somre havde sat overstyr kr. 30,000 kjøbte Surendals selskabet 2 biler for kr. 7500. Første sommeren gik kjøringen saa bra at aktionærene fik 5 prosent utbytte-».

Det er altså 110 år sidan Surnadal Billag vart stifta. No er selskapet, til liks med uhorveleg mange andre norske rutebilselskap, for lengst ein saga blott. I 2019 var det berre 21 mindre eller små busselskap i drift i Norge. Same året utførte dei seks store, Nettbuss, Torghatten, Tide Buss, Boreal Buss, Nobina og Unibuss 93,6 prosent av ruteproduksjonen her i landet.

Det blir meir stoff på Vebju frå jubileet til Surnadal Billag i dagane som kjem.