Pionerar i Bæverfjord: Fire brør satsa på fiskeoppdrett

17.07.2022

Tidleg på 1960-talet gjorde brørne Jonas, Ivar, Kåre og Erik Settemsdal forsøk med oppdrett av regnsbogeaure i Bæverfjord. Dei lukkast ikkje, men må like fullt kunne kallast pionerar.

Vi finn ein reportasje om tiltaket i Tidens krav for 13. juli 1962. Her skriv journalisten ERB (Erik Brøske) følgande:

Regnbueørret-anlegget i Bæverfjord i Åsskard, som eies og drives av brødrene Jonas, Ivar, Kåre og Erik Settemsdal, ligger på en vakker slette tett ved fjorden. Karene begynte med anlegget for ca. 1 år siden og har kjøpt inn 25 mål. Nå er det 8-9000 regnbueørret som boltrer seg i bassenget. Det er 15 ganger 45 meter stort og ca. 2 meter dypt. De fire brødrene er nå i full gang med en dam på samme størrelse like ved. Yngelen er kommet fra Sykkylven.

Ørretene er nå såpass store at de er kommet opp i en vekt av 1 kilo. Daglig fores fisken med ca. 100 kilo malt fiskeavfall, fisk og en slags mel. Ja, vi fikk se hvilken glupende appetitt fisken hadde da Erik Settemsdal matet den.

Eierne har imidlertid ikke gjort noen storforretning på oppdrett av regnbueørret, og de har støtt på mange problemer og vanskeligheter - og har hatt til dels store økonomiske utlegg. Blant annet mistet de ved påsketider to tusen fisker. Men de har satset såpass mye på dette, at de akter å holde fram, har planer om utvidelser og håper at de om ikke alt for lenge kan få utbytte av investeringen.

Store norske leksikon fortel at dei første forsøka med fiskeoppdrett vart gjort i Egypt og Kina for fleire tusen år sidan. Klekking av aure vart etablert i Norge i 1850, og på slutten av 1800-talet vart den første regnbogeauren importert frå Danmark.

Men det var først på 1970-talet, da fisken vart sett ut i merder i havet, at fiskeoppdrett begynte å utvikle seg til ei næring her i landet. Ut frå dette, kan Settemsdal-brørne altså trygt kallast pionerar. Det same gjeld dei nemnte leverandørane av regnbogeyngel i Sykkylven. Dette var brørne Karstein og Olav Vik, som gradvis klarte å venne regnbogeauren til sjøvatn.

I dag er fiskeoppdrett ei gigantisk næring i Norge. Ifølge nettsida fisk.no eksporterte Norge 3,1 millionar tonn sjømat til ein verdi av 120,8 milliardar kroner i 2021. Det er rekord både i volum og verdi, og tilsvarar 42 millionar måltid kvar dag - året rundt.

Oppdrettarane i Bæverfjord kom aldri så langt at dei vart ein del av dette eventyret. Eg har forhøyrt meg litt lokalt, og forstår det slik at det oppstod problem som ga verksemda eit heller kort liv, og at dei aldri kom så langt at dei fekk selt fisk.

Om nokon av dei som les dette veit meir, så ta gjerne kontakt, slik at vi får oppdatert denne litt spesielle historia.