Surnadalingar på losjetur

10.01.2022

I juli 1960 var ei gruppe damer frå Surnadal på langtur til Vardal i daverande Oppland fylke, der dei deltok på årsmøtet i D.N.G.T.O. - Den Norske Godtemplar Orden.

Kvaliteten på bildet frå Oppland Arbeiderblad er langt frå den beste. Men som det går fram av bildeteksten, som ved forstørring av bildet skal vere lesbar, vart altså damene frå Surnadal på møtet opptatt i Storlosjen til D.N.G.T.O.

Avisartikkelen viser at dette var eit stort arrangement, med gjestar også frå utlandet.

Turen var nok ei minnerik oppleving for utsendingane frå Surnadal. Også i dag er det langt frå Surnadal til Vardal. Men for 62 år sidan var det enda mykje lengre!