Todalingar bygde Nordmøres første fellesfjøs

19.03.2023

Meir enn femti år har gått sidan det første fellesfjøset på Nordmøre vart tatt i bruk. Det skjedde hausten i 1972 i Todalen, der gardbrukarane Johan Ørsal, Ola Øyen og Eivind Grønmyr realiserte denne store nyvinninga.

I mars 1973 var ein Tidens Krav-journalist på reportasjereise i Todalen. Han besøkte det nye anlegget, som da altså hadde vore i bruk i snaut eit halvt år. Bygginga starta i mai 1972, med ein prislapp på 350.000 kroner. Dette budsjettet heldt ikkje, og kostnaden enda til slutt på 400.000 kroner. Fellesfjøset hadde plass til 49 mjølkekyr. Dei tre bøndene nytta fjøsa på sine respektive gardsbruk til kalvar og ungdyr.

Vi saksar frå artikkelen, der intervjuobjektet er Johan Ørsal:

- Hvordan kom ideen?

- Tja, nye rasjonelle opplegg blir vel alltid kommentert og diskutert gårdbrukere imellom. Vi tre har alltid vært kamerater, ikke minst det tror jeg nesten må være en forutsetning for å begynne med fellesfjøs. Før vi bestemte oss reiste vi rundt og så på lignende opplegg, blant annet på Røros. Inntrykkene var positive nok til at vi bestemte oss for å prøve. Utgangspunktet var jo at det er billigere å bygge en ny driftsbygning enn tre separate.

- Fordeler med en slik drift?

- Det er klart at et rasjonelt opplegg gir bedre fortjeneste og også rent arbeidsmessig byr felles drift på store fordeler. Man blir ikke så bundet lenger når andre kan overta i enkelte helger og i ferien. Det er jeg som til daglig gjør arbeidet i fjøset og for de andre er dette svært gunstig for at de kan konsentrere seg om skogsarbeidet. Kanskje er det et dristig, men jeg tror så avgjort at det kommer til å gå bra.

I ein artikkel nokre veker tidlegare, kunne Tidens Krav melde at det i 1972 var 2.144 mjølkekyr i Surnadal. Statistikken viste vidare 106 hestar, 2.899 oksar/ungdyr, 3.086 sauer, 183 avlsgrisar, 882 slaktegrisar og 166 geiter. Endringane frå 1971 var ikkje store. Fjørfe gjekk derimot ned frå 7.661 til 3.206 dyr. Ein stor del av nedgangen skuldast at ein produsent med over 2.000 høner slutta heilt.