«Veien rundt Todalsfjorden vil snart kunne realiseres»

21.03.2022

Enno er ikkje Todalsfjordsambandet realisert. Men truleg er det endeleg gjennomprotet for prosjektet i dag nærmare enn nokon gong.

Ja, vi får i alle fall tru det. Men sanninga er altså at det ikkje er første gongen at optimismen rår. Mellom alle tilbakeslaga sidan ferjefritt samband mellom Sunndal og Surnadal første gong vart lansert i 1939, har det også vore mange grunnlause oppturar. 21. mars 1967 finn vi denne overskrifta i Tidens Krav: «Veien rundt Todalsfjorden vil snart kunne realiseres».

Mannen bak den optimistiske spådommen er fabrikkeigar og leiar for aksjonskomiteen, Erling Talgø.

- Etter at siste fylkesting og veisjefen i Møre og Romsdal gikk inn for å anlegge veien rundt Todalsfjorden som riksvei, ser det nå ut til at prosjektet skal kunne realiseres om ikke så lenge, sier Talgø til Tidens Krav.

Og det var altså for 55 år sidan.

Argumentasjonen til Talgø er den same som blir bruka i dag. Ferja mellom Kvanne og Rykkjem er ein flaskehals, som næringslivet og regionen for øvrig vil tene på å bli kvitt.

- Vår argumentasjon for denne veien har alltid vært at ferjeforbindelse bare kan være et surrogat for for vei, og med den trafikkøkning det har vært på ferjestrekningen Kvanne-Røkkum de siste årene, spesielt om sommeren da det oppstår lange bilkøer som ikke kommer med ferja, er det klart at det må foretas såpass store investeringer av områdene rundt  ferjeleiene og selve ferjeleiet, at det på lengre sikt etter vår mening vil være mer regningssvarende å anlegge permanent forbindelse rundt fjorden. Veisjefen har også uttalt at ferjeruta Kvanne-Røkkum er den ruta som peker seg klarest ut til å legge ned hvis man kan få vei, seier Talgø vidare.

Han peikar på omsynet til folket på Drøppingstranda, som anten må flytte eller få veg. Talgø slår fast at blir det først bygd veg til Drøppingstranda, «vil resten av prosjektet tvinge seg fram av seg selv».

Akkurat slik vart det ikkje, kan vi slå fast i dag.

Forutan Talgø, bestod aksjonskomiteen på denne tida av representantar for Sunndal og Surnadal kommunar. Talgø trekker spesielt fram rutesjef i Surnadal Billag, Petter Garte. Talgør slå i avisartikkelen fast at utan Garte sin store innsats, ville ikkje arbeidet ha vore kome så langt.