«Det har været en eiendommelig, bevæget Dag»

25.11.2021

25. november 1905 - det var dagen da Kong Haakon steig i land i Oslo som nyvalt konge. Med seg hadde han si hustru Maud og sonen Alexander, som kongen hadde gitt namnet Olav.

Det var ein stor dag for den unge nasjonen. Aftenposten, som bruka to tettskrivne sider på storhendinga, skreiv: Det har været en eiendommelig, bevæget Dag - en af dem, der aldrig glemmes i en Nations Liv, Affslutningen på den Krise, som vi den 7de Juni besluttede at gjennemgaa, Slutstenen paa Koneriget Norges hele Selvstændighet og Uavhengighed.

Kong Haakon vart teken i eid to dagar etter at han og familien gjekk i landet i Oslo. 22. juni 1906 vart kongen og dronninga krona i Nidarosdomen i Trondheim.

Kong Haakons regjeringstid skulle vare i heile 52 år. Da han gjekk bort i 1957, var nok dei aller fleste nordmenn samde om at han gjennomført det han lova 25. november 1906. I talen sin på Vippetangen sa kongen m.a. at han ville sette all si vilje og alle sine evner «inn på Arbeidet for at befordre Norges Velfærd og Lykke».

Les også: Kongen som indre Nordmøre ikkje ville ha